KaraGözlüm $iir Kö$esi

Başlatan KaraGözlüm, 16 Oca, 2006, 14:25

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Canik

yüreðine saðlýk minecim ;)

KaraGözlüm

#31
09 Şub, 2006, 18:42 Son düzenlenme: 03 Mar, 2006, 08:53 KaraGözlüm
saolun arkadaslar ;) sizler icin


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

KaraGözlüm

BILS€YDIM

Bilseydim
Meydan mý verirdim bu ayrýlýða :?
Bilseydim bu kadar zor olduðunu.
Bilseydim dünyanýn böyle karanlýk,
Bilseydim bu kadar dar olduðunu.

Dilimden sýçrayan bir kývýlcýmýn
Bilseydim bir anda kor olduðunu.
Bilseydim þu anki gönül acýmýn
Senin yokluðundan var oldugunu.

Boyun mu bükmezdim sitem etmene :?
Bilseydim sükutun kar oldugunu.
Sebep mi olurdum dargin gitmene,
Bilseydim küsünce sýr oldugunu.

Bilseydim yüzümün dört mevsimi güz,
Ýçimin aðlayan nar oldugunu.
Bilseydim odamýn dört duvarý buz,
Sensiz yatagimin kar oldugunu.

Fýrsat mý tanýrdým bu dargýnlýða :?
Bilseydim bu kadar zor olduðunu.
Bilseydim zindandan daha karanlýk,
Bilseydim hücreden dar olduðunu....


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

coffiner

     Tesekkürlerrr...Harbiden güzel paylaþýmlarrr. Baska nasýl anlatýlýr ki! :)  :alkis
     
      Okyanusta kuruyorum
      Anlatamaz kuru yorum
      Yorum içine yorumun
      Yorumunu kuruyorum  :?

Heidi

bu þiirlerin hepsi çok güzel
güzel gönlüne saðlýk karagözlüm :)

[font=Verdana]Keser Gibi Hep Bana Hep Bana
Rende Gibi Hep Sana Hep Sana
Testere Gibi Ol Ki!!!!
Bir Sanaa!!! Bir Banaa!!!
[/font]

KaraGözlüm

#35
27 Şub, 2006, 18:53 Son düzenlenme: 09 Mar, 2006, 10:19 KaraGözlüm


Al??t?m

Yüre?imin sahibi, her?ey senin elinde
Can?m diyorum i?te, can?m? al istersen
Ruhum rüzgara tutkun, diner ya?mur selinde
Gel bu ulvi duyguya uzan?p kal istersen

Yürek çagr?s?d?r bu, riya yok sözlerimde
Sebebini ararsan, bak oku gözlerimde

Geleceksen gel art?k, fazla naza gelemem
Yaz?nday?m ömrümün, sonbahar? bekleme
S?r olmu? yüre?inde, neler vard?r bilemem
Çekti?im ac? yeter, yenisini ekleme

Sitemkar?m sayende, yinede vazgeçemem
Sen ruhumun e?isin, ba?kas?n? seçemem

Hüzünlü gecelerin y?ld?z? sayd?m seni
Gündüzleri kaybolan, karanl?kta parlayan
Hergün farkl? biçimde, yeniden sevdim seni
Benim yerimde ol da gel bu ac?ya dayan

Dile gelen bu derdi çaresiz yutuyorum
Elini tutmak varken resmini tutuyorum
Metanet ektim cana, öylece ya??yorum
An?lar avutuyor, yoklu?unla bar??t?m

Hayat denen bu yolda meçhule ko?uyorum
Seni unutamad?m ama a?k?m al??t?m...SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

KaraGözlüm

#36
27 Şub, 2006, 19:09 Son düzenlenme: 03 Mar, 2006, 18:36 KaraGözlüm
Caným

Caným can çekiþiyor, caným yine candasýn
Her ne tarafa dönsem, tutulduðum yandasýn
Bir sarhoþ hasretliðe tutsak edildi gönül
Ruhumda yüreðimde, damarýmda kandasýn

Ben ki zamana karþý bir savaþ vermekteyim
Bütün hüsranlarý hep kendimde görmekteyim
Her gece gözlerime ben seni sürmekteyim
Sen kendime döndüðüm, o doðduðum andasýn

þairler ilham alýr anlatsam ahvalimi
Hekim koyar tehþisi, anlamadan halimi
Bir onulmaz boþluða uzatýrým elimi
Sen bana hem uzakta hem de en yakýndasýn..


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

KaraGözlüm

#37
27 Şub, 2006, 19:11 Son düzenlenme: 03 Mar, 2006, 09:27 KaraGözlüm
Ben Seninle A?lamak Istiyorum

Ben seninle a?lamak istiyorum
Öyle arkandan yana yak?la de?il
Hüzünle, kah?rla de?il
Ben seninle a?lamak istiyorum
Öyle sensizli?e yan?p sabahlara kadar de?il
Ben seninle a?lamak istiyorum
Omzuna de?meli yanaklar?m
Birkaç tuzlu damla omuzlar?na
Tad?n? hiç bilmedi?im dudaklar?n? öperken
A?lamak istiyorum ki hiç bilmedi?im tad?
De?sin gözya?lar?m?n, dudaklar?na
Ve bir an gözlerini aç ki ben kaybolay?m
Do?ada olmayan mavilikteki gözlerinde
Ben seninle a?lamak istiyorum
Öyle bir a?la ki benle okyanusunda kaybolay?m
Öyle sensizli?e, hayata de?il
Benimle oldu?un için
Bir gece sabaha kadar
Seninle a?lamak istiyorum
Öyle yan?nda falan de?il
Gözlerinin okyanusuna bakarak
Içinde son kulac?m? atana kadar
Ben seninle a?lamak istiyorum
Ama sen ayçiçe?i gibisin
Gündüz güne? aç?nca..
Hep yan?mdas?n
Ama boynum bükülür her gece
Söz verdi?in saatte gidersin...


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

KaraGözlüm

#38
27 Şub, 2006, 19:16 Son düzenlenme: 03 Mar, 2006, 18:33 KaraGözlüm
Adýný Bilmeden Sevdim

Ben, seni; adýný bilmeden sevdim. Ve varlýðýnla gülüþünü...
Ben seni, yaþýný bilmeden, gözünü-kaþýný bilmeden sevdim.
Ve, 'yar'lýða süzülüþünü.

Ben seni, sesini duymadan sevdim...
Ve duymadan nefesini.
Ben seni adýný bilmeden sevdim...
Ama sevdim!..

Üþüyüþünü sevdim...
Üþüyüþünü sevdim onüçüncü ayýn ilk günü;
Gel, ýsýt deyiþini!..

Bekleyiþini sevdim beþinci mevsimin gün bitimlerinde, bilerek gelmeyeceðimi...
Akþam alacalarýnýn gönlüne yürüyüþünü sevdim...
Ve, kýpýrtýsýz, karanlýða gömülüþünü sevdim.
Bir de; ?Gel, ýþýt? deyiþini!..

Ben seni, adýný bilmeden sevdim.
Ihtiyacým... Cevabým...
Isimler koydum sana
bahar yelim, çiçek tarlam,
Gökkuþaðým, ýþýðým... Kuþkanadým, pembe rüyam, çiðtanem...
Seni, adýný bilmeden sevince öðrendim
seni sevmek için gerekmiyordu ismini bilmek...
...Sevdim iþte!

Ben seni yaþýný bilmeden sevdim...
Ben seni, gözünü kaþýný bilmeden sevdim.
Ben seni, sesini duymadan sevdim.
Ve hatta öðrenmeye korkarken,
bilmeye kýyamazken sevdim seni...

Içime salýncaklar kurdum gönlümün ipleriyle...
Oturdun, sallayamadým; dokunurum diye korkumdan!
Dolaþtýn boynuma bir sarmaþýk gibi; okþayamadým.
...Koklayamadým!
Dalgalarýný taramamýþ olan parmaklarým yabancý saçlarýna...
Ve hâlâ bilmiyorum, gözlerin ne renk?.. Hangi yýldýzlar mahpus içinde?

Ve ben sana hâlâ seni sevdiðimi söyleyemedim!..

Senin olmadýðýn ve benim olmadýýðýým bir sokaktaki köþebaþýnda çarpýþtý duygularýmýz!
Döküldü içindekiler ve döküldü içimdekiler...
Sen yoktun orda ve ben de yoktum;
Ama sevda vardý!
Ve ben seni sevdim


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

coffiner

bizlerle paylaþtýðýn için saðol ya...

yine hicran ile gün bitti, günes batti gönül!
Yazýk ümit seni bir gün daha aldattý gönül!...


3va

Seni, "bilmeden" sevdim!
Senin olmadýðýn ve benim olmadýðm bir sokaktaki köþebaþýnda çarpýþtý duygularýmýz!
Döküldü içindekiler ve döküldü içimdekiler...
Sen yoktun orda ve ben de yoktum;
Ama sevda vardý!

Ve, ben; seni adýný bilmeden sevdim
Seni "BÝLMEDEN" Sevdim...


hepsi harika...
saolasýn KaraGözlüm emegine yüreðine saðlýk...

KaraGözlüm

#41
02 Mar, 2006, 13:31 Son düzenlenme: 09 Mar, 2006, 10:25 KaraGözlüm


..::Sessizce::..

Hiç kalbin a?r?d? m? sebepsizce,
Hiç için titredi mi s?cak yaz geceleri,
Dolunaya bakt???nda hissettin mi hiç
Yapayaln?z derin bir karanl?kta oldu?unu,
Ve ac? bir ?ekilde fark?na vard?n m?,
Kalabal?k içinde sessizce dola?t???n?…

Dü?ündü?ün ?eyi bilmeden uzaklara tak?l?r gözlerin;
Ellerin bilmedi?in elleri tutar sanki,
Tuttu?un el sana huzur verir de;
Sen o huzurla bir türlü rahatlayamazs?n…

Bo?az?nda kelimeler dü?ümlenir, yutkunursun;
Bak??lar?n bu?ulan?r, gözlerini k?sars?n,
Tek damla dü?mesin diye çabalars?n;
Bilirsin ilk dü?en damla habercisidir; sa?anaklar?n,
Bilirsin sa?anaklar?n ard?ndan körelir; duygular?n,
Bilirsin ki içindeki yang?nlar büyür sa?anaklarda…

Sen bilirsin ama kalbin bilmez bunlar?,
Ya?ad?kça ya?ar sevdalar kalbinde,
Büyüdükçe büyür kalbin, her sevday? saklar içinde,
Gün gelir s??maz olur kalbin gö?süne,
Ta??yamaz olur bedenini, art?k yorulur…
Duygular?n a??r gelir; ezilirsin
Bir gün aç?klanmam?? duygular?nla kö?ende,
Teslim olursun ölüme,
Sessizce…


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

Abdulllah

saðollasýn minecim ;)
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
KaraGözlümAglayan gözlerim bakar yoluna
Gelmek isteseydin, gelirdin coktan...
Birakmazdin beni gönül yaramla
Sevmek isteseydin, severdin coktan...

Kahrettin sevgi dolu yüregimi
Cek diye mi verdin bütün dertleri?
Yikilmis, tükenmis halimle beni
Görmek isteseydin, görürdün coktan...

Gücüm kalmadi hic bu ask yolunda
Sabrim, umudum tükendi sonunda
Acima sende akan göz yasima
Silmek isteseydin, silerdin coktan...

Canim, herseyim diye bildigimdin
Gönül sarayima taht kuran sendin
Bir parca sevgiyi cok gördün bana
Sevmek isteseydin severdin coktan...
SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

KaraGözlümYILDIZ GöZLüM

Bu kez alnýndan öpüyorum
Gidiyorum iki gözüm
Neden diye sormazsýn biliyorum
Seni bu yüzden seviyorum

Gece uyurken açýk olmasýn üstün
Ayaza meydan okuma kalýn giyin
Kendi gider, hatýrasý kalýr
Evladiyelik deðil aþk dediðin

Kirli sakallarýmý sevdiðin günden beri
Hasat mevsimi gelmedi yüzüme
Ayrýlýk ensemizden hiç inmedi
Ellerimse baþka ele deðmedi

Sana benden yalan yok
Alným açýk gül yüzlüm
Hadi sil gözyaþlarýný ve
hakkýný helal et Yýldýz gözlüm

Ne bir ölüm ayýrýyor bizi
Ne de bir celse, sadece gidiyorum
Onurum elimde, gururum cebimde
Ve seni þimdiden özlüyorum
Zenginlik hayallerim fakirlere
Baba olabilme özlemimi yetimlere býrakýyorum

Sen þimdi bensiz akþamlarý sineye çekersin
Gizli gizli aðlarsýn biliyorum
Kimseye yokluðumu hissettirmezsin
Seni bu yüzden seviyorum...


Sair: Ugur Arslan
SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

Yukarı git