ÞÝÝR TADINDA KALIN

Başlatan 3va, 11 Oca, 2006, 01:48

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

buloub

Aðlamak Ýçin Gözden Yaþ mý Akmalý?


Aðlamak için gözden yaþ mý akmalý?
Dudaklar gülerken, insan aðlayamaz mý?
Sevmek için güzele mi bakmalý?
Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi baðlayamaz mý?
Hasret; özlenenden uzak mý kalmaktýr?
Özlenen yakýndayken hicran duyulamaz mý?
Hýrsýzlýk; para, malmý çalmaktýr?
Saadet çalmak, hýrsýzlýk olamaz mý?
Solmasý için gülü dalýndan mý koparmalý?
Pembe bir gonca iken gül dalýnda solmaz mý?
Öldürmek için silah, hançer mý olmalý?
Saçlar bað, gözler silah, gülüþ, kurþun olamaz mý?
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

BÖYLE SEVDÝM SENÝ


ben seni kocaman bir yürekle sevdim.gözlerim deðil,yüreðimdi seni gören.sen damarlarýmdaki kana karýþýp,geldin oturdun yüreðime.bir baþka yerde olamazdýn zaten.sen,benim endeðerli yerimde,yüreðimde olmalýydýn,orada kalmalýydýn.bir tek aþka evsahipliði yapan bu yürek,ilk kez bu kadar kolay kabullendi seni.herhangi bir konuk deðildin artýk.bu yüzden ne aðýrlama faslý vardý,nede uðurlama.o yüreðin gerçek sahibiydin.ben dört mevsim baharý yaþadým seninle.çiçek açtýn yüreðimde.gökkuþaðý zayýf kaldý,senin renklerin karþýsýnda.taze bir yaprak gibi yeþildin.üzerine çið taneleri düþmüþ sarý güldün.kýrmýzýydýn bir ateþ gibi.ve maviydin.en çok bu renkle anmak istiyorum seni mavilim benim.denize tutkundum denizi sensiz seni denizsiz düþünemedimseni severken dünyayýda sevdim ben,insanlarýda kendime bile dar gelirken içinde her kese yer olan bir hayýtýn sahibiyim artýk.en kýzgýn en tahamülsüz olduðum anlarda bile,seni düþünmek yetti bana.içimdeki sevinç yüzüme yansýdý,güldüm.beni böylesine güldüren senin sevgindi ve ben içten gülüþün nedemek olduðunu,nasýl güzel biþey olduðunu anladým seninle.her þeye raðmen sevdim seni koca bi kente,koca bi ülkeye kafa tutabilirdim.sen elimden tutuðun zaman,patlamaya hazýr bi volkan gibi hisederim kendimi buna eminim .sana ulaþmamý engelliyecek her þeyi eritirdim,kül ederdim. sana ulaþtýðýmda ise sakin bi göle dönüþürdüm.ve o göle birtek sen gire bilirdin.her halin çekti beni.gülmeni,kýzmaný,þaþkýnlýðýný,saflý- ðýný,kurnazlýðýný,çocukluðunu,olgunluðun- u sevdim senin.sesinide sevdim suskunluðunuda.küçük oyunlarýný,kaprislerini,sitemlerini ve korkularýný sevdim,seni severken yorulmadým.çünkü sen yaþam kaynaðýydýn.her gün yenilendim.seninle çoðaldým,büyüdüm.eksik kalan neyim varsa tamamladýn.ölmeyecektim çünkü sen ölmezliðin ta kendisiydin.
SEVDÝM ÝÞTE ÖTESÝ YOK
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Yalnýzlýk


Ne kimse beni sevdi
ne de ben kimseyi
beni seven tek þey yalnýzlýktý
benim sevdiðim tek þey ise yine yalnýzlýk oldu.
ben yalnýzlýðý görüyorum yalnýzlýðý duyuyorum
alýþmýþým ondan bir türlü vazgeçemiyorum
sevgilimi,dostmu,aþkmý onlarda ne
sen bana yalnýzlýðý sor
karanlýk uykusuz geceleri
sessiz sokaklarý,yalnýz kaldýrýmlarý
gül bulamayan bülbülün feryadýný sor
dað çiçeðinin boynunu büküp aðlayýþýný
yaðmura bile dur diyen gözyaþlarýmý sor
hiç bitmeyen yalnýzlýk þarkýlarýný
aydýnlýða kapanan kapýlarý kuruyan baðlarý
hep hayalini kurduðum taze taze baharlarý sor
sen bana yalnýzlýðý sor,yalnýzlýðý sor
ben sadece onu görür,onu duyar,onu bilirim.
þimdi ben sana soruyorum
sevgili nedir ? dost nedir ? aþk nedir ?
gülen gözleri seven kalpleri anlatýrmýsýn bana
azýcýk umut azýcýk sevgi verebilirmisin bana
kuruyan baðlarýma yaðmur olup yaðarmýsýn
bir tutam sevgi için akan gözyaþlarýmý durdurabilirmisin
yalnýzlýðý ta kalbinin ortasýnýdan vurabilirmisin
beni tekrar hayata döndürüp baharý yaþattýrabilirmisin
o taze gül kokan saçlarýný okþasam
ellerini ellerimle tutsam
gözlerimi gözlerinde buluþtursam
sýký sýkýya boynuna sarýlsam kýzarmýsýn bana
son olarak seni seviyorum desem inanýrmýsýn bana
sende severmisin beni...
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

BÝR TEK SEN VARSIN


Yýldýzlar gökyüzünün tavanýna asýlmýþ
Ansýzýn yanýp sönen birer mum ýþýðý
Aðaçlar topraðýn kara baðrýndan fýrlamýþ
Zamansýz rüzgarlarla sallatýrlar beþiði

Doyumsuz aþkýnla aylar var ki kalbimdesin
Seni ne kadar çok sevdiðimi bilmelisin
Boþ sözlere aldýrma eller ne derse desin
Seven kalpler yaþatacak aþklarla aþýðý

Bir tek sen varsýn benim için özlem doluyum
Beklentim son bulsun artýk bana gel bebeðim
Öyle büyük olsun ki aþkýn hayret edeyim
Aþkýn yanýnda sönük kalsýn güneþ ýþýðý
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

''SÝTEM''


Zorlama kendini veda etmeye
Zorlama gözünden yaslar dökmeye
Mecbur degilsin birsey demeye
Hiç bir sey demeden gidebilirsin..Zannetme ki hersey bitti sevdigim;
Birgün yeserecek su sararmis yapraklar.
Ve bundan sonra kim severse dünyada;
Seni ve beni hatirlayacaklarZamanlar kalles simdi, hersey artik bir oyun
Manzaralar hüzünlü insanlar aglamakli
Bir aksam getir bana, gizlice ve en sakli
Saatleri birer birer dudaklarinda sunZalimsin diyemem az gelir sana
Bana karlar yagar yaz gelir sana
Derdinden ölsem de naz gelir sana
Yoluma sen çiktin bir sen eksiktinYüreginin çöllerine,
Nehir oldum inanmadin.
Saçlarinin tellerine,
Esir oldum inanmadin.
Inanmadin ne yapayim,
Sensizlikmis senden payim.
Sevdim seni inanmadin.Yorgunum yillardir hep beklemekten
Yorgunum gönlüme sabir ekmekten
Kurtar artik beni hasret çekmekten
Bir ömür boyunca sevecegim ol.Yorgun bir hasretle dönersen bir gün
Beni burda degil kalbinde ara! ..
Ne kadar yikilmis olsan da o gün
Beni bende degil kendinde ara! ..
Yolumuz bu kadarmis be kahve gözlüm
Artik
Tersine akan bir nehir gibi
Yikilmis bir sehir gibi
Suya yazilmis bir siir gibi
Adimi unut
Yalnizligin boslugunda
Sensizligin sonrasinda
Bil ki
Bes para etmiyor umutYoksullara çul olurdum
Her sevene kul olurdum
Elimde ask bayraklari
Yasaklardim yasaklari
Ben olsam ah ben olsam...
Yoklugun sirtima saplandi bir biçak gibi
Akitir tasa, topraga kanimi
Dünya seninle aydinlik ve güzeldi
Simdi bin günes dogsa götürmez karanligimiYitirdim umut kirintilarimi
Sevgimi, nesemi, bütün varimi
Çaresiz bir yoklugun içindeyim
Gömdüm içime yikintilarimi
Ariyor bir yarim öbür yarimiYirtilmis olsa da resimlerimiz
Yabanci olsa da isimlerimiz
Nefrete dönse de sevgilerimiz
Yine de o aska saygi duymali
Sevenler her zaman bir dost kalmali..
Yillardir içimde bir çocuk aglar
Iste hep bu yüzden islak gözlerim
Sen de çekip gitme dayanamam yar
Öyle tas degilim sandigin kadar
Benim de içimde yikilir daðlar..........
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Ben gidiyorum

Dünyalarý etrafýnda döndürmek isteyen bir kalbi bilerek isteyemezdim.
Kendimden ve senden habersiz "bir tanem" olmuþtun sen...
Öyle ya;
Sen bir taneydin;
Eþin benzerin yoktu yeryüzünde,
Yoktu Sen Kadar Güzel Güleni!

Ne kadar gerçeksen o kadar yalandýn...
Ve ben her seferinde en baþtan baþladým...
Yeniden bir sondayým ama bu kez yeniden baþlayacak gücüm yok...
Ben senden vazgeçmek istiyorum!

Herkes gibi biri olmaný ya da hiç kimse olmaný istiyorum...
Sesini duymak için telefonlara sarýlmaktan vazgeçmek,
ismini duyduðumda içimin titreyip,
gözlerimin dolmasýndan kurtulmak istiyorum...
Senin benim için herhangi biri olman ne kadar zor bir bilsen...
Zaten kolay olan ne vardý ki benim için;
Sanki seni öldürmemle sevmem arasýnda hiçbir fark yoktu....
Ve ben hep sevgim yüzünden cezalýydým...
Hiç sonu olmayan bir yolda seninle yürümek,
yeni çýkan filmleri birlikte izlemek,
saatlerce sana sarýlý kalmak,
sadece ama sadece bir kez olsun sana sarýlýp uyumak,
bir sabah gözlerimi açtýðýmda yanýmda seni bulmak isterken,
sen sevgimle utanmamý saðladýðýn için galiba gerçekten "bir taneydin"!

Ýþte bu yüzden imkansýzlýðýna hep inandým!
Ben yalnýz kalýp seni düþünmeyi deli gibi sever olduðumda,
sen benim her þeyim olduðunda,
ben senin için hiç yoktum...
Bu yüzden yalnýzlýklarým, aðlamalarým,
özlemlerim canýný hiç acýtmadý.
Benim tarafýmdan sevilmek belki de hayatýnda önemseyeceðin en son þeydi...

Keþke kendi dünyamda bir zamanlar seni sevdiðimden hiç bahsetmeseydim
Sen beni hiç sevmedin!
Ben Seni Seviyorum dediðimde Seni Seviyordum!
Ben Seni Özlüyorum dediðimde Seni Özlüyordum.
Ben Senin Ýçin Ölürüm Dediðimde ben senin özleminden zaten ölüyordum...

Ve Ben Simdi Senin Hayatýndan Gidiyorum!

Ben Kaybettim...
Sen Kazandýn!
Artýk sesimi duymayacaksýn...

Sana sýmsýký sarýlmak istiyordum,
kokunu içime yýllarca bana yetecek kadar çekerek,
sana sýmsýký sarýlmak istiyordum...
Gelmedin!

Gelsen yapabilir miydim bilmiyorum...
Ben artýk gidiyorum…
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Kýymetini bil

Gerektiði kadar sevilmeli sevgili ve gerektiði kadar verilmeli deðer..
Aþk bilmecesinin en kýsa sözcüðüdür "acý"..
Ya çekersin uzun uzadýya sancýsýný...
Ya da acý vererek sevgiliye,çýkartýrsýn acýsýný..
Kýyamadým...!
Sözcükler dizildi boðazýma bir bir..
Söylemek istedim,söyleyemedim..
Kýyamadým kýymetlim...!
Yutkundum...
Yutamadým...
Nefesimi zorlayan yerde,tam orda iþte
,kala kaldý sana dair söyleyeceðim tüm sözler..
Ya haykýrmalýyým tüm gücümle kulaðýna,ya boðulmalýyým sessizce.."
Artýk saat ayrýlýðý vururken..
Bu kadar mý hýzlý kovalardý akrebi yelkovan..
Bu kadar mý sona hýzlý yaklaþacaktýk..
Bir "elveda" sözcüðü can çekiþiyor dilimde...
Bir çýksa aðzýmdan,kendime gelecek tüm yaþamým..
"Sen" den ibaretti her þey..
"Sen" den sonrasý bir adým sessizlik..
"Sen" den öncesi koca bir çýðlýk..
Kýymetlim...!
"Hoþçakal" ýmý býrakýyorum yüreðine usulca..

Kýymetini bil..!
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

YALAN

Diyar diyar çok dolandým
Yollar yalan, iller yalan
Kim ne derse ona kandým
Kullar yalan, diller yalan

Aldandým bir boþ hevese
Ektim, biçtim gül menekþe
Niyaz ettim ay, güneþe
Aylar yalan, yýllar yalan

Gönüllere kondum, göçtüm
Göz yaþýmla dolu içtim
Kendime bir kýlýf biçtim
Kollar yalan, beller yalan

Yaz gelmeden güz tükendi
Bir düþ gördüm tez tükendi
Saz tükendi, söz tükendi
Diller yalan, teller yalan

Esti zaman, her þey bitti
Gençliðimi aldý gitti
Acý poyraz çaldý gitti
Yeller yalan, seller yalan

Altým yalan, üstüm yalan
Köþküm yalan, postum yalan
Güvendiðim dostum yalan
Yalan, yalan hepsi yalan
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

HAYAL

paylaþýmýn için teþekkürler :)


buloub


"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterime;
kendi kapýmý çalmak zorunda kalmýþtým
içerde olmadýðýmý bile bile!
.................
hatýrla sevgilim,mutlaka sen de hatýrla
o kadar çok kovaladýk ki hayat içerisinde
kendi kendimizi,
mecali kalmadý baþka hayatlarý yakalamaya!

"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterine;
bende eklemiþtim altýna:

"aþký dövmek lazým kalbe terbiyesizlik ettiðinde!..

Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Kýz çocuðu

kapýlarý çalan benim
kapýlarý birer birer.
gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

hiroþima'da öleli
oluyor bir on yýl kadar.
yedi yaþýnda bir kýzým,
büyümez ölü çocuklar.

saçlarým tutuþtu önce,
gözlerim yandý kavruldu.
bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

benim sizden kendim için
hiçbir þey istediðim yok.
þeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

çalýyorum kapýnýzý,
teyze, amca, bir imza ver.
çocuklar öldürülmesin
þeker de yiyebilsin..

Nazým hikmet
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Veda

hani o, býrakýp giderken seni;
bu öksüz tavrýný takmayacaktýn?
alnýna koyarken veda buseni,
yüzüme bu türlü bakmayacaktýn?

hani ey gözlerim, bu son vedada,
yolunu kaybeden yolcunun daðda,
birini çaðýrmak için imdada,
yaktýðý ateþi yakmayacaktýn?

gelse de en acý sözler dilime,
uçacak sanýrdým birkaç kelime…
bir alev halinde düþtün elime,
hani ey gözyaþým, akmayacaktý.

Orhan seyfi
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

buloub

Derin Bir Nefes Al Þimdi

Derin nefes al þimdi,
Ondan geriye say.
"On" de, yaðmuru izle,
Ýçindeki hüznü yay,
Suskunluðunu gizle.

Derin bir nefes al þimdi,
"Dokuz" de, rüzgâra anlat,
Alsýn, savursun bütün kederi.
"Sekiz" de, baharý tat,
Umut dolsun vücudunun her yeri.

Derin bir nefes al þimdi,
"Yedi" de, sessiz kalma,
Haykýr içindeki her þeyi yýldýzlara.
"Altý" de, dert çoðaltma,
Býrak geceyi saran karanlýklara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Beþ" de, gökyüzüne bak,
Geniþ ufuklarda huzuru ara.
"Dört" de, kanatlarýna tak,
Kuþlarla düþmezsin kara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Üç" de, düþüncelere güven,
Sokma hiçbir parçasýný aklýna.
"Ýki" de, duygulara diren,
Katma yüreðinin sað kalanýna.

Derin bir nefes al Sýrrý,
"Bir" de, hatýrla kimdi,
Onsuzken olan kendini.
Kalbine sor þimdi,
Çaresiz kalan seni.
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

Yukarı git