Seneler ve Neler Öðreniyoruz & Hayatýn Kurallarý

Başlatan Kabaracý, 22 Ara, 2005, 13:24

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

asina

 :alkis

Abdulllah

YAS 18
Ilk genclik yillarimin keder, saskinlik, istirap ve asktan ibaret
oldugunu ogrendim
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Kabaracý

Aðýr aðýr, yavaþ yavaþ, sindire sindire yaþamak gerektigini...
Ýnsanin temel görevinin, mutlu yasamayi ögrenmek oldugunu...
Hedefin degil, yolun önemli oldugunu...
Arzulamanin elde etmekten daha önemli oldugunu...
Sevismenin orgazmdan daha önemli oldugunu...
Tek gerçegin yasanilan an oldugunu...
Herseyin ama herseyin bir bedeli oldugunu..
Askin, yasanirsa bitecegini...
Birine asik oldugunuzda, aslinda asik oldugunuz seyin, ona yüklediginiz anlam oldugunu...
Askin, arzulamak, ama kavusamamak oldugunu...
Askin sevgiyle alakasi olmadigini...
Dünyada bugüne kadar söylenmis bütün " Seni seviyorum " larin onda dokuzunun yalan oldugunu...
Askin bir nevi hastalik sayilmasi gerektigini...
Askta kadinlarin acimasiz oldugunu...
Ask konusunda, herkesin mutlaka bir yerde yalan söyledigini...
Insan iliskilerinin binlerce yildir pek degismedigini, en az degisenin ise ask oldugunu...
Kaybedilen bir kadinin bir daha asla elde edilemeyecegini...
Kadinlarin, ögrencilikte ve is hayatinda ve hayatin geri kalaninda erkeklerden daha basarili oldugunu...
Kadinlarin asla ögrenilemeyecegini...
Kadinlarin asla degistirilemeyecegini...
Anne olabildikleri için kadinlarin erkeklerden daha sansli olduklarini...
Kadinlarin ihtirasli oldugunu...
Ýhtirasin tehlikeli oldugunu...
Güzel bir kadindan daha güzel, daha seyredilesi, daha degerli birseyin dogada mevcut olmadigini...
Güzelligin -geri alinmak üzere- insanlara verilmis bir büyük armagan oldugunu...
Sadakatin pamuk ipliginden yapildigini, bunu güzellerin daha iyi bildigini ve bu yüzden iliskilerinde daha az güven duyduklarini...
Güzelligin her kapiyi açtigini...
Kalabaliktaki yanlizligin, issiz ada yanlizligindan daha kötü oldugunu...
"At binenin; kiliç kusananin " sözündeki gerçegi çok az kisinin kavrayabildigini...
Herseyin bos oldugunu...
"Herseyin bos oldugu " gerçegini herkesin bildigini ancak, çok az kisinin kavrayabildigini...
Herseyin bir oyundan ibaret oldugunu...
Ýnsanlarin en çok saygi duyulmaya ihtiyaci oldugunu, ancak en az gayreti de bunun için gösterdiklerini...
Ögrenmekten çok, ögretmeyi sevdigimizi...
Her insanin, dogdugu andan itibaren ögrenmekle yükümlü oldugunu,ögrenme çabasi göstermeyenlerin, dogaya karsi görevlerini yapmadiklarini...
Yeteneksizligin kabahat olmadigini ama bilgisizligin ve ögrenmeye çalismamanin en büyük kabahat oldugunu...
Yeteneksizligi ve bilgisizligi örtmenin en kolay yolunun, tenkit etmek oldugunu...
Sanildigindan daha çok yalan söylendigini...
Sagligini yitirmekten sonra, insanin basina gelebilecek en büyük ikinci felaketin yaslanmak oldugunu...
Ruhlarin asla yaslanmadigini...
Bedenle ruhun ayni yasta olmamasinin çok büyük aci verdigini...
Abartili konusanlarin ve inandirici olmak için daha çok gayret gösterenlerin, muhtemelen yalan söyledigini...
Ýnsana dair hiçbir seyin beni sasirtamayacagini...
Ýnsanlarin dogaya aykiri ve onu haketmiyor oldugunu...
Paraya ve üne çok az kisinin hayir diyebilecegini...
Kötü olmanin kolay, iyi olmanin çok zor oldugunu...
En kötü duygunun pismanlik oldugunu...
En güzel görüntülerden birinin, el ele yürüyen çok yasli bir çift oldugunu...
En güzel ikinci görüntünün, torununu seven dede oldugunu...
ögrendim...

Bir de, butun ogrendiklerimden suphe etmeyi ogrendim...

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

3va

Herseyin ama herseyin bir bedeli oldugunu..
Askin, yasanirsa bitecegini...
Birine asik oldugunuzda, aslinda asik oldugunuz seyin, ona yüklediginiz anlam oldugunu...
Askin, arzulamak, ama kavusamamak oldugunu...
Askin sevgiyle alakasi olmadigini...
Dünyada bugüne kadar söylenmis bütün " Seni seviyorum " larin onda dokuzunun yalan oldugunu...
Ask konusunda, herkesin mutlaka bir yerde yalan söyledigini...

ögrendim...

Kabaracý

Olgunlaþmak

Artýk eskisi gibi her hafta sonu birileri ile dýþarý çýkmak istemiyorum. Beni yoran iliþkiler, yeni tanýþmalar, yeni yüzler aramýyorum. Eski dostluklarýn da özetini çýkarmaya baþladým. Ýliþkilerde tasarrufa gidiyorsun her þeyde olduðu gibi ve gereksiz insanlarý hayatýndan atmak istiyorsun.

Yapmacýk, inanmadan konuþmak istemiyorum artýk. Beni anlamayanlarla onuþmak cümle kirliliði yaratýyor ve hak edenlere saklýyorum enerjimi. Ýstediðime istediðimi deme özgürlüðüne sahibim, eleþtirme hakkýný oluþturan yaþamýþlýk ve yeterli yaþ faktörü artýk bende de var. "Ben demiþtim" ,"ben bilirim","ben zaten anlamýþtým", sendromunda olanlarla arkadaþlýklarý bir kez daha sorguluyorsun. Ýliþkilerini sadeleþtirmeye baþlayýnca sýra iyi ve kötü gün dostlarýný ayýklamaya geliyor. Kötü gün dostlarýný belirliyor ve onlara daha çok önem veriyorsun. Ýyi gün dostu bulmak ne kadar kolaysa kötü gün dostu bulmak bir o kadar zor, biliyorum. Dostlar ihtiyaç olduðunda göçmen kuþlar gibi sýcaða uçuyor ve sadece seninle birlikte sürüden ayrý
düsenler kalýyor.

Zamanýn ne kadar kýymetli olduðunu öðreniyorsun buralara kadar gelirken.

Uzun düz otobanlardan olduðu gibi, kestirme bozuk yollardan da ulaþabilirsin hedeflerine. Kestirmeleri de öðrendim gide gele. Boþ geçen her saniye deðerli artýk. Daha yapýlacak çok þey var ama, kendimi çok yormaktan çok hýrpalamaktan yana deðilim. Gerektiðinde "HAYIR" demeyi öðrendim ve bu kelime basta karsýndakine kýrýcý gelse de senin için hayat kurtarýcý olabiliyor. Sevgiye önem vermek gerektiðini, zamaný geldiðinde elinde sadece sevginin kalacaðýný biliyorum. Sevgi paylaþýldýkça oluþuyor, olgunlaþýyor. Aileme ve seçtiðim tüm dostlarýma daha önce göstermediðim sevgi, anlayýþ ve ilgiyi gösteriyorum. Biliyorsun ki gidenlerin ardýnda sadece iyilikler kalýyor, ne kadar sevgi dolu olduðu hatýrlanýp anýlýyor. Bana çok genç olduklarýný hatýrlatýrcasýna nedense tecrübelerimi, fikirlerimi sormaya baþladýlar. Vereceðim cevaplar belki çok anlamsýz geliyor ama yine de dinliyorlar ama ben biliyorum ki yasamadan hiçbir þey öðrenilmiyor. Yaþamýþlýðýn oluþturduðu bir alçakgönüllülükle gülüyorum içimden sadece. Artýk daha þýk giyiniyorum, senelerle birikmiþ dolaplar dolusu kýyafet var ve bunlarý kendimle paylaþmalýyým. Önce kendine güzel görünmelisin, kendi zevkime göre giyinmek istiyorum, böyle hissediyorum.

Modaya uymak adýna popomun sýðmadýðý düþük bel pantolonlara sýðmýyorum diye kendimi üzme tercihini de kullanabilirim .

Ayýp, günah ya da ne derler korkularý çoktan geride kaldý.

Dostlarýma, kendimize yemek yapmak hoþuma gidiyor. Mutfak eskiden bir zulüm iken simdi zevk aldýðým mekanlar arasýna giriyor. Farklý lezzetler denemek güzel ve kendi lezzetimi kendimde yaratabileceðim belli bir damak zevkim ve mutfak kültürüm oluþtu.

Sonra Sezen'in þarkýsýndaki gibi anneni daha sýk düþünüyorsun ve hatta anlýyorsun. Ýþte bu yeni alýþmaya baþlanan ve giderek hoþa giden yeni duruma olgunluk deniyor. Yaþamýþlýðýn, görmüþlüðün, geride kalmýþ üflenmiþ doðum günü mumlarýnýn bir sonucu kendiliðinden ortaya çýkýyor hayatýn bir dönemecinde bu olgunluk. Ne zaman dersen herkese göre, ne kadar dolu yaþadýðýna göre deðiþiyor bu olgunluk çaðýna ermek. Ýnanýn bana hayattaki düþüþler, zor alýnan virajlar bu zamaný hýzlandýrýyor. Kendi dünyanýn küçüklüðünü keþfetmek ve buna raðmen kendinin kýymetini bilmek çok ise yarýyor. Bir gün hepimizin bu huzurlu olgunluðu bulmasýný diliyorum.


Can Dündar

MUTLULUÐUN, MUTLULUÐUMDUR

3va

Ýnsanlar ikiye ayrýlýr:
1- Ne yaparsa yapsýn sevdiklerin
2- Ne yaparsa yapsýn sevmediklerin

Yaþam ikiye ayrýlýr:
1- Net yaþam
2- Brut yaþam

Ýnsan evlenmez, evlenmek zorunda kalýr;
aþýk olmak zorunda kalmaz, aþýk olur.

Açlarýn arasýnda tokluktan ölmek,
toklarýn arasýnda açlýktan ölmekten daha berbattýr.

Yönetici yoktur, yönetilici vardýr.

Ayný insana bir kere aþýk olunur.

En iyi dostun karþý cinstendir.

Kusurunu ilk hemcinsin görür.

Sýfýr ile bir arasýndaki fark,
bir ile bin arasýndaki farktan daha büyüktür.

Otuz güne tamamlanmaya zorlanan beraberlikler,
eninde sonunda sýfýr güne tamamlanýr.

Sofradan eksilen tabak, tabaktan eksilen lokmadan daha önemlidir.


JmB CooL

SÖZÜMKÝ YALNIZ SANA GEÇMEZ CELLADIMSIN EY ZAMAN !!!

Bundan baþkasýnýn yalan olduðunu öðrendim...Þeker Turþusu

yuregine sagLik daha once sanki bir kac defa okumus gibiyimm...
??h??? ??????? üþü??ü?

Atar mi bu kalp, sen olmasan? Feryad eder mi,sen duymasan? Ne olur Sevgilim,kacma benden!Yasar mi bu Can, sen olmasan?
Güler mi Yüzüm, sen olmasan?Biter mi hüzün,sen kalmasan? ne olur sevgilim kacma benden! Yasar mi bu can sen olmasan?
Hangi Can, benim cektigim aciyi cekti? Hangi Kalp,seni benimki kadar sevdi?Hangi Yürek, ugruna ölmek istedi?Ne olur Sevgilim artik tut ellimi!

Yukarı git