Knight online rehberi

Başlatan KaLpsiz, 07 Ara, 2005, 14:15

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsizWARRIORkabaca warriorlar oyundaki en fazla defansa resistance ve HP ye sahip karakterlerdir.ataklarý gayet kuvetli olmakla beraber seridir de.çünkü skillerinin dolma süresi nerdeyse yoktur.
Master öncesi
Tank warrior
ben master olmadan önce hiç yatmak xp kaybetmek istemiorum diyenler için biraz maliyetli(reskill ve restat parasý) olmakla beraber tank warrior birebir.tank warrior yapmak için stat puanlarýnýzý öncelikle chitin giyebilecek kadar STR ye vermelisiniz geri kalan bütün stat puanlarýnýn hepsi HP ye gidecek.ortalama bir hesap yaparsak +6 chitin set için 170 str yeterlidir.geri kalan stat puanlarýný hp ye verirseniz canavar gibi bir tank warrior olursunuz.skill daðýlýmý ise tamamen size kalmýþ.param var ilerde reskill yaparým diosanýz skillerde full defence gidin derim.yok ben o kadar para harcýyamam diosanýz warriorun genel skill daðýlýmýný kullanýn.yani 45 defence gerisi atak.ne giyer bu tank warrior ne yapar ne eder.tank warriorlarýn üzerlerine +6 HP chitin set ile HP bonuslu kalkan(en az +6 plate shield) ve HP bonuslu bir silah(ataðý önemli deil 7-9 HP bonusu olsun yeter veya paranýz varsa giantic axe alýn) almalýdýr.bu þekilde geliþmiþ bir warriorun lvl 50+ da undying buffla yaklaþýk 5000 HP si olur.tank warriorun dezavantajý solo takýlamaz ama 5000+ HP ilede tank yapamayacaðýnýz hiçbir þey yok.
Normal warrior
normal warrior tipi çoðu kullanýcýnýn tercih ettiði tiptir.statlarýný 94 HP gerisi STR þeklinde daðýtýrlar.skillerde ise provoker olabilmek için 45 defence gerisi atack skilline verirler.üzerlerine 2 çeþit set hazýrlarlar.birisi full HP set dieri full STR set.full HP set harpy partiler için full STR set ise solo takýldýklarýnda veya yüksek atak vermeleri gerektiðinde kullanýrlar.
Berserk/Passion warrior
pek tercih edilen bir warrior türü deildir.berserk/passion altýndaki skiller bence gayet saçma olup gereksizdir.merak edenler için berserk/passion ýn lvl 60 skill i olan quake provoke a benzer ama etrafýndakilere 100-150 arasý damage vurur.
Master sonrasý
bir çok warrior skillerde lvl 60 a kadar provoker olur 60 dan sonra sworddancing i açmak için reskill yapar.ama reskill yapmadan lvl 62 ye kadar gidip sworddancing i lvl 62 de açanlarda vardýr.çünkü provoke warriorlarýn 60 tan sonra lvl kasmalarý için gerekli tek skilldir.(lvl 63 de de scream skillini)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROGUE
Assasin
roguelar assasin olmak için skill pointlerinin 55ini assasine gerisini de explore a verirler.bir anda çok yüksek damage vermek için assasin karakteri birebirdir.ama skillerini dolma süresi bayaa uzundur(bazý skillerinin dolmasý 1 dakikayý bulur vampiric touch gibi..) ve assasinken kullanýcak skilliniz kalmazsa apýþýp kalýrsýnýz :D  .
Normal assasin
normal assasinler çoðu kullanýcýnýn tercih ettiði tiptir.stat daðýlýmýnda 94 hp gerisini de dex e verirler.böylelikle chitin armor giyebilirler.assasin karakterinin asýl mantýðý yüksek hasar olduðu için üzerlerine full dex bonus almalarý gerekir.
Fullplate assasin
fullplate assasin olmak için açýkçasý oyunu bilmek gerekir baþka bir deyiþle fullplate assasin profesyönel oyuncularýn tercihidir.stat daðýlýmlarý sadece full plate giydikleri için 82 Hp gerisi dex olarak daðýlýr.ki bu da onlara normal assasinlere oranla 12 dex bonus verir.dezavantajý defansýndan ödün vermesidir ama avantajlarý armorlarýnýn ucuz olmasý ve normal assasinlere oranla daha fazla damage vurmalarýdýr.
Plate assasin
plate assasin aslýnda bana göre assasinin tam karþýlýðýdýr.çünkü çok defanslarý normalden düþük olduðu için tam bir assasin gibi sürekli saklamalý ve akýllýca hareket etmelidirler.stat daðýlýmýnda full dex e verirler daha sonra artanlarý HP.plate assasin olmanýn asýl amacý maximum dex stat puanýný erken lvllerde(lvl60) almaktýr.[255 dex(bir stat a verebileceðiniz en fazla puan 255dir.)].dezavantajý defanslarý normal bir assasinden çok daha düþüktür.avantajlarý gayet yüksek hasar verebilirler ve armorlarý ucuzdur.
Archer
skill daðýlýmlarý 60 a kadar archer gerisi explore olacak þekilde daðýlmalýdýr. archerlarda assasinler gibi daha fazla dex almak için armordan fedakarlýk yapabilirler.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAGE
mageler oyundaki en düþük defansa sahip olan karakterlerdir.ama bu açýklarýný uzun mesafeli ataklarý ve en önemlisi alan ataklarý(AOE=area of effect) ile kapatýrlar.
pet mage
ben hem ataðýmýn hemde defansýmýn dengeli olmasýný istiyorum diyorsanýz pet mage olmanýzý öneririm.pet mage olmak için 160 INT gerisini MP ye vereceksiniz.ne giyer bu pet mage master olana kadar crimson+6/HP sizi idare eder.ondan sonra yavaþ yavaþ complete armora geçersiniz.
fire mage
fire mageler glacier ve lightining magelere oranla daha fazla hasar verirler.ikincil skillerini glacier seçerlerse birçok yaratýðý solo yapabilirler.fire mage olmak için skillerde lvliniz kadar fire a gerisini ikincil skillinize vermelisiniz.
glacier mage
glacier mageler fire magelere oranla daha az vururlar ama her skillerinde yavaþlatma özelliðine sahiptirler.genelde harpy partylerde dier magelere oranla daha çok aranýrlar.ayrýca yavaþlatma özellikleri CZde de çok iþe yarar ikincil skillerini light seçerlerse tam bir pk mage olurlar.parti içinde stun ve slow özellileri ile daha kolay adam kesebilmeyi saðlarlar.glacier mage olmak için lvliniz kadar glacier skiline gerisini ise istediðiniz ikincil skille vermelisiniz.
light mage
light magelerde fire magelere oranla daha az damage verirler ama stun özellikleri bu açýklarýný kapatýr.ikincil skillerini glacier seçmeleri akýllýcadýr.böylece hem solo xp takýlabilirler hem de cz de mükemmel bir parti içi pk adamý olurlar.lightining mage olmak için lvliniz kadar light skiline gerisini ikincil skile vermelisiniz.
paper mage
geldik en çok merak edilen mage tipine.nedir bu paper mage ne iþe yarar yenir mi içilir mi?papermage kabaca daha fazla atak verebilmek için defansýndan ödün veren mage tipidir.herkes papermagelerin normal magelere oranla çok az defansý olduðunu sanýr ama öyle daðlar kadar fark yoktur.full complete giymiþ bir mage in defansý 300-450 arasý iken papermagein defansý 200-400 arasý deiþir.(üzerlerindeki itemlere baðlý olarak benim þahsen üzerimde buffsýz 380 defansým var)ne giyer bu papermage?proncosuldan 1 cursed upgrade scrolla +4 e kadar upgrade edilebilen en düþük defanslý itemleri giyer.üzerlerinde en az +6/HP set olursa iyi olur.staff olaraksa en az bir +6/48 wizard iþ görür.lycaon staff ise papermageler için en mükemmel stafftýr.ayrýca papermageler talia skin giyerek defanslarýný arttýrabilirler.(talia skin int istemez)papermage için birincil skilinizi fire seçmelisiniz.ikincil skili ice seçerseniz birçok yaratýðý solo kesebilirsiniz.lightining seçerseniz pvp de çok iþinize yarar.
battle mage
çoðunuzun bilmediði belkide ilk defa duyduðu bir mage tipidir.size untouchable ustanýzdan bir kýyak olarak da düþünebilirsiniz :D  .battle mage kýsaca papermagein bir deiþik versiyonudur.öncelikle söylemeliyim battlemage biraz tuzludur.çünkü bir papermagein battle mage olmasý için gereken birkaç uniqe item vardýr.tooth sword(tek elli +1 de 34 atk 30 flame damage) chitin shield veya scorpion shield.battle mage in stat daðýlýmý.92str gerisi mp olacak þekilde daðýlýr str ye statpuaný vermemizin nedeni tooth sword u ve shieldlarý kullanabilmek.evet yani anlýyacaðýnýz battlemage in elinde atack vermek için tooth extra defans içinde shield olur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIEST
priest warriordan sonra en fazla defans,hp ve resistance a sahip karakterdir her türlü partinin vazgeçilmezleridir.
stat puanlarýna göre priest
stat puanlarýna göre priestler 2 ye ayrýlýr.battle priest ve normal priest olarak
battle priest
battle priest priestin atak özelliklerini ön plana çýkarýp paper mage gibi max damage vurmak için defansýndan ödün veren priest tipidir.statlarýný full str ve +7/+8 armorlarý giyebilmek için bir iki int olacak þekilde verirler.tercihen bayan karakter kullanýlmalýdýr çünkü erkek karakterde 10 sata puaný gereksiz olarak dex e verilmiþtir.
normal priest
normal priest priestin yardýmcý özelliklerini ön plana çýkaran priest þeklidir.daha çok damage vermektense armorunu yüksek tutup kolay ölmeyip debuff,buff ve heal yaparak partidekilere kolaylýk saðlar.statlarý chitin shell+7/+8 giymesine yetecek kadar 170+ int ve 88+ str verip gerisini hp ye vermeleri gerekir tabi tercihe göre str ye veya int e de verilebilir.
skillerine göre priest
priestler ana skillerine göre 3 e bir de özel durum olmakla beraber 4 çeþide ayrýlýr.
buffer
her partinin ihtiyacý olan bir priest çeþididir.skilleri sayesinde parti içindekilere 1500+ hp buff ve 300 ac ye kadar buff verebilir.xp partilerinde çok kolay yer bulur.skill daðýlýmý lvli kadar buff gerisi istediði bir ikinci skill olacak þekilde olmalýdýr.genellikle tercih edilen 2. skill heal dýr.
healer
her clanda en az 3 tane bulunmasý gerektiðini düþündüðüm priest çeþididir.tam bir cankurtaran olup özellikle cz ve bosslarda çok iþe yarar.1920 heal,parti full heal gibi skilleri ile bir warrioru nerdeyse ölümsüz kýlar.bkz tank olayý.(tamam biraz abarttým :D ).skillerini lvl i kadar heal gerisi istediði ikincil skill olacak þekilde daðýtmalýdýr.genellikle tercih edilen 2. skill debuff týr.
debuffer
özellikle cz de her karakterin korkulu rüyasýdýr.çünkü bufflarý düþmüþ bir karakteri kesmek çok kolaydýr.boss avlarýnda da çok iþe yarar debuff skilleri nden massive ve torment sayesinde düþmanýnýn ataðýný ve defansýný düþürür(bilimum bosslarda iþe yarar þahsen ben paper mage olmama raðmen massive yemiþ bir talosa 2 komada yatmýyorum :oo:  ).skillerini lvli kadar debuff gerisi istediði ikincil skill olacak þekilde daðýtmalýdýr.genellikle tercih edilen 2. skill heal dýr.
buffer/healer/malice
tamamen dengeli bir priest çeþididir.skillerini 1500 buff 200 ac olacak þekilde buff a;960 heal olacak þekilde heal a ve malice skillini açacak þekilde debuffa verir.böylece neredeyse her partide yer bulur ilerleyen lvllerde 1920 heal ve 300 ac sini de açabilir
KNIGHT ONLINE
[/color]cursed+1>+2 %50
cursed+2>+3 %25
cursed+3>+4 %10
cursed+4>+5 %5
+5 ten sonra cursedle upgrade etmene izin vermior.
normal+1>+2 %100
normal+2>+3 %99 (evet bi iki kere yaktým eþþek þansý olmasý gerekio)
normal+3>+4 %75
normal+4>+5 %50
normal+5>+6 %25
normal+6>+7 %5
normal+7>+8 %3
normal+8>+9 %1
normal+9>+10 %1
blessed+1>+2 %100
blessed+2>+3 %100
blessed+3>+4 %99(eþþek þansý gerektirio yine )
blessed+4>+5 %90
blessed+5>+6 %75
blessed+6>+7 %25
blessed+7>+8 %10
blessed+8>+9 %5
blessed+9>+10 %5
SCROLL ÇEÞÝTLERÝ
Cursed upgrade scroll(CUS): upgradable olan bir iteminizi upgrade etmenizi saðlar. upgrade þansý düþüktür.
Normal upgrade scroll(NUS): upgradable olan bir iteminizi upgrade etmenizi saðlar.upgrade þansý CUS dan daha yüksektir.
Blessed upgrade scroll(BUS): upgradable olan bir iteminizi upgrade etmenizi saðlar. upgrade þansý NUS tan daha yüksektir.
Normal enchant scroll(dex,mp,str,int,hp)(NAS): upgradable olan bir armorunuza stat puanlarý ekler.%20 baþarý þansý vardýr.
Blessed enchant scroll(dex,mp,str,int,hp)(BAS):upgradable olan bir armorunuza stat puanlarý ekler.%95 baþarý þansý vardýr.
Normal reduce scroll(NRS):upgradable olan bir iteminizin gereksinimlerini(ÖRN:gereken str,dex,hp vs.) azaltýr.%20 baþarý þansý vardýr.elemental scrolla beraber kullanýlamaz.yani bir iteme elemental damage bastýysanýz reduce basamazsýnýz.ayný þekilde reduce basýlan bir iteme de elemental basýlamaz
Blessed reduce scroll(BRS):upgradable olan bir iteminizin gereksinimlerini(ÖRN:gereken str,dex,hp vs.) azaltýr.%95 baþarý þansý vardýr.elemental scrolla beraber kullanýlamaz.yani bir iteme elemental damage bastýysanýz reduce basamazsýnýz.ayný þekilde reduce basýlan bir iteme de elemental basýlamaz
Normal immune scroll(NIS):upgradable olan bir armorunuza resistance bonusu ekler.baþarý þansý %20 dir.
Blessed immune scroll(BIS):upgradable olan bir armorunuza resistance bonusu ekler.baþarý þansý %95 dir.
+kaçta basarsam ne kadar alýrým her upgrade de ne kadar artar
elemental bonuslar
+1)8-10 +2)16-20 +3)24-30 +4)32-40 +5)40-50 +6)48-60 +7)56-70 +8)64-80 +9)72-90 +10)80-100
stat bonuslar(dex,mp vs.)
+1) 2stat +2) 2s +3) 4s +4) 6s +5) 8s +6) 10s +7) 12s +8) 15s +9) 19s +10) 25s
blessed scrollarý nerden bulurum????
abyss 20. katýndaki scroll satýcýsýndan,moradondan(illa birisi satýyodur) veya cz de atross ritoe ve blood don keserek bulabilirsiniz.
MYKO KNIGHT EMPIRE
[/color]knight empire da cursed upgrade ile upgrade etme oyundan kalktýðý için(artýk sadece quest itemi olarak kullanýlýor) normal upgrade scrollun upgrade þansý cursed ün ki ile ayný oldu bunun dýþýnda dierlerinde deiþen birþey yok yani K.E de
normal+1>+2 %50
normal+2>+3 %25
normal+3>+4 %10
normal+4>+5 %5
diye gidiyor blessed lerde ve dier enchant scrollarda deiþen birþey yok.
USKO KNIGHT EMPIRE
LOW CLASS UPGRADE
low class itemlarda low grade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %90
+4 >> +5 %85
+5 >> +6 %60
+6 >> +7 %30
low class itemlarda middle grade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %95
+4 >> +5 %90
+5 >> +6 %64
+6 >> +7 %33
+7 >> +8 %12
+8 >> +9 %5
+9 >> +10 %1
low class itemlarda blessed upgrade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %99
+4 >> +5 %94
+5 >> +6 %68
+6 >> +7 %35
+7 >> +8 %15
+8 >> +9 %5
+9 >> +10 %1
low class itemlarda high class +5 scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %99
+4 >> +5 %94
MIDDLE CLASS UPGRADE
middle class itemlarda middle grade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %90
+4 >> +5 %85
+5 >> +6 %60
+6 >> +7 %30
middle class itemlarda blessed upgrade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %95
+4 >> +5 %90
+5 >> +6 %64
+6 >> +7 %33
+7 >> +8 %12
+8 >> +9 %5
+9 >> +10 %1
middle class itemlarda high class+5 scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %95
+4 >> +5 %90
HIGH CLASS UPGRADE
high class itemlarda blessed upgrade scroll
+1 >> +2 %100
+2 >> +3 %100
+3 >> +4 %90
+4 >> +5 %85
+5 >> +6 %60
+6 >> +7 %30
+7 >> +8 %10
+8 >> +9 %5
+9 >> +10 %1
high class itemlarda high class +5 scroll
+1 >> +2 %75
+2 >> +3 %50
+3 >> +4 %25
+4 >> +5 %10
ELEMENTAL,IMMUNE,ENCHANT,REDUCE[/u]
**[/b]low class elemental,immune,enchant,reduce scrollarý sadece low class üzerinde kullanabilirsiniz ve baþarý %95 tir.
**middle class elemental,immune,enchant,reduce scrollarý middle class ve low class üzerinde kullanabilirsiniz middle class üzerinde baþarý þansý %95 low class üzerinde daha fazladýr.
**high class elemental,immune,enchant,reduce scrollarý high,middle ve low class üzerinde kullanabilirisiniz high class üzerinde baþarý þansý %95 middle class üzerinde daha fazla low class üzerinde daha da fazladýr.
**blessed elemental,immune,enchant,reduce scrollarý bütün item classlarýnda kullanabilirsiniz ve baþarý þansý en yüksek scrollar bunlardýr fakat baþarý þansý %100 deðildir.
DISPEL SCROLL
Dispel scrollarý item classýna göre kullanabilirsiniz.ÖRN:low class bi item a low class dispell scroll kullanmalýsýnýz.
ACCESORY COMPOUND
accesory compound için öncelikle upgrade edeceðiniz accesory den ayný lvlde 3 tane olmasý gerekiyor.
Accesory compound scroll: +5 ten +10 a kadar upgrade de kullanýlacak scroll
Accesory enchant scroll: +10 dan sonra itema yeni bonus özellikler katmak için kullanýlacak scroll bu durumda baþarý þansý %100 ondan sonra tekrar accesry compound kullanýlacak.
compound yüzdelerini bende bilmiyorum ama +10 a kadar her upgrade ediþinizde yanma þansý var.+10 da enchant scrolla bir kez daha upgrade ettiðinizde yeni bir uniqe item a dönüþüyor ve +3 e kadar upgrade þansý yine %100
Uniqe accesory compound
+3 e kadar %100 upgrade þansý var.+3 ten sonra yanma þansý var.
Alıntı


Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git