Ve Gittin... 27/10/2013

Başlatan KaLpsiz, 24 Ara, 2013, 23:30

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

[youtube=425,350]http://youtu.be/0gxqrUwpIPs
[/youtube]
Ve Gittin…!
Sabah Ezanlarýndan Sonra Okunan Selanla Bitti Bu Masal
Gökten Düþen Tek Bir Elmayla
Baþladýðým Yere Döndüm.
Öðütlenen Ve Örgütlenen Bir Yalnýzlýkla
Hiç Hatýrlanmayacak Günlerin Ýçindeydim Ýlk Zamanlar..
"Gidersem" Diye Aklýndan Geçirdiðin
Günlere Ýhanet Baþladý Sonrasýnda..
Ýkisi Hariç
Gittin Ve Sesini Çok Özledim
Doðru.
Parmaklarýmý Kýrdým Telefonlara Uzanmamak Adýna.
Gittin Ve Sen Gibi Kimseyi Sevemedim.
Sen Bana Gölgeni Býrakmýþtýn
Bede Sana Kefene Sarýlý Yüreðimi…
Birbirimize Verdiðimiz
Hayat Hediyelerimiz Bu Ýkisi Ýþte..
Hiçbir Akýl Hastanesi Kabul Etmedi Beni
Yanýlmamýþtým
Aþkýn Akýlla Bir Alakasý Varmýki Kabul Etsinler..
Þaþýrttým Seni
Gidersem Diye
Aklýndan Geçirdiðin Düþüncelere
Ýhanet Ettim..
Gittin Ölmedim
Acýlarý Bana Akan Sevgimde Boðulmadým
Zamanla Unutursun Diyenlere Ýnat
Yokluðunu Varlýðýna Çevirerek
Zamanlarý Büyüttüm
Gidiþinin Ýntikamaýný Alýndým
Sermedim Kimsenin Yoluna Kendimi
Yarýsýzlýða Yakýþýr Ýntiharlarý Seçmedim
Zarar Vermedim Sana
Ve Sana Yakýn Bütün Bir Hayata….
Gittin…

"Kahraman Tazeoðlu-Ve Gittin..." Kalpsiz'den Burçin'e ithafen.

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git