Her Gün Seninle

Başlatan KaLpsiz, 21 Ara, 2013, 10:26

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

Güzel olan
Her günü seninle tekrar tekrar yaþamak
Erimek yarýný olmayan zamanlarda
Durdurmak bir yerde bütün saatleri
Bütün kurallarý kýrýp parçalamak
Sonra varmak o yerlere
Mevsimlere dur demek
Kar yaðarken çiçek açtýrmak aðaçlara
Güneþi bir akþam saatinde tutup býrakmamak
Sonra doldurmak ay ýþýðýný kadehlere
Delicesine içmek
Ve unutabilmek her þeyi ansýzýn
Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin
Birlikte geçmiþ, gelecek bütün çaðlarý aþmak
Güzel olan
Sevmek seni Tanrýlar gibi
Seninle Tanrýlaþmak…

Bir gün bu akan sele dur diyeceðim, göreceksin
Ne bu þehir kalacak
Ne bu duygusuz sürü
Bu korkunç kalabalýk
Her vapur seni getirecek bana
Bütün istasyonlarda seni bekleyeceðim
Kapýlar sana açýlacak
Senin için söylenecek þarkýlar
Þiirler senin için yazýlacak
Her evde bir resmin
Her meydanda bir heykelin olacak
Ve sen kimi gün bir rüzgar gibi
Kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi
Kopup ötelerden, ötelerden
Yalnýz bana geleceksin
Bir gün bu akan sele dur diyeceðim göreceksin.

Ben eskimeyen tek güzelliði sende gördüm
Sende buldum eriþilmez hazlarý
Yanýnda sýyrýldým korkulardan, yalanlardan
Duygularýn en ölmezini sende duydum
Susuzluðum dudaklarýnda dindi
Yalnýzlýðým ellerinde
Çoðu gün unuttum açlýðýmý
Sende doydum…

Ýlk defa seninle bütünlendim, anlýyor musun
Anladým yaþadýðýmý her nefes alýþta
Seninle geçtim bütün zamanlardan
Seninle var oldum
Eridim seninle bir sonsuz çalkanýþta.

Boynunda bir yer vardýr, ben bilirim
Ne zaman oradan öpsem,
Deðiþir gözlerinin rengi
Yanar dudaklarýn, terler avuçlarýn
Dökülür kapkara aydýnlýk gibi
Omuzlarýna saçlarýn
Gitgide artar kalbinin vuruþlarý
Bir musiki halinde dünyamý doldurur
Ansýzýn bütün sesler kesilir
Zaman durur
Bir baþ dönmesi baþlar o en yükseklerde
Her gün seninle yeniden var oluruz
Eriyip kaybolduðumuz yerde…

Sesini duymadýðým gün
Yaþanmýþ deðil
Açan çiçek deðil
Öten kuþ deðil
Yüzünü görmediðim gün
Ýçimde yýldýzlar sönük
Güneþler güneþ deðil
Seni sevmediðim gün
Seni anmadýðým gün
Olacak iþ deðil…

Her günüm seninle geçsin
O güneþe en yakýn
Kimsenin varamayacaðý bir dað baþýnda
Uçsuz bucaksýz uzak denizlerde
Ýnsan ayaðý deðmemiþ ormanlarda
Uzaklarda, en uzaklarda
O gemilerin uðramadýðý limanlarda
Iþýðým ol, alýnyazým ol benim
Vataným ol, evim ol
Yeter ki bir ömür boyu benim ol
Her günüm seninle geçsin…

Ümit Yaþar Oðuzcan


Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git