Ben sensiz, sen bensiz hep yarým kalacak bir yanýmýz.....

Başlatan Abdulllah, 18 Mar, 2008, 02:19

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

18 Mar, 2008, 02:19 Son düzenlenme: 18 Mar, 2008, 02:26 Abdulllah


Seninle olmanýn en güzel yaný ne biliyor musun?
Nereden bileceksin?
Sen benimle hiç olmadýn ki.
Olsaydýn avuçlarým terlemezdi...
Isýrmazdým dilimin ucunu...
Özlemezdim seni yanýmdayken...
Kýskanmazdým.
Korkmazdým yollarda yürümekten.
Islanmazdým yaðmurlarda...
Yýldýzlara aya dert yanmaz,
böyle her þarkýda serhoþ olmazdým.
Korkmazdým seni kaybetmekten
ayaklarým kan revan atlardým sandaldan denize...
Ve her kulaçta
haykýrýrdým seni..
Ama sen hiç benimle olmadýn ki...
YA AKLIN BAÞKA YERLERDEYDÝ YA YÜREÐÝN...

CAN YÜCEL
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahUsul usul deðiyorsun yüreðime bu sabah, acýtýyorsun. Yüreðinin götürdüðü yere gidemeyenlerden biri oluyorum avuçlarýnda takýlý kalýp. Coþamýyorum gözlerinden. Sinene akýp söndüremiyorum yanan ateþini. Gidiyorsun.

"Gideceðim" demiþtim sana hatýrlar mýsýn? "Ýstanbul'dan gideceðim." Derdim tek heceye sýðmýþtý da sýzýsý yüreðime sýðmýyordu. Gitmek çözeydi keþke bu girift bilmeceyi. Çözmüyordu.

Þarkýlar dinliyorum aklýma düþüyorsun. "Þunu yollayýversem" diyorum. Elim gitmiyor. Halbuki dinlesen yüreðimin sesini duyacaksýn dost. Belki de kendi yüreðinin sesini… Gidiyorsun. Dolu dizgin deðil bu defa gidiþler. Ne daðlarý deleceksin, ne da yanacak Ýstanbul baþtan baþa. Sen bir yürekten göç edercesine, sessizce ve hicrana bulanmýþ gidiyorsun.

Dost. Sana ilk hitabýmdý bu kelime. Bir dosta özlemdi sana kucak açýþýmýn sebebi. Hem biliyor musun? Bu hayat denen kýsa zamanda dosttan daha kýymete deðer bir þey göremedim ben. Bu yüzden hep dostum olarak kalacaksýn yüreðimin en güzel yerinde. Nereye gidersen git…

Bir gün dönersen, bir gün tekrar basarsa ayaklarýn Arnavut kaldýrýmlarýna ve bir gün Kuþkonmaz'da gün doðuþunu izlersen; bil ki bu þehirde senin için yanan bir ýþýk var. Milyonlarca kývýlcýmý, hatta milyonlarca ateþböceðini anýmsatan ýþýklarýn arasýnda bir ýþýk da senin için yanýyor her akþam. Her akþam, yüreðimde… Ve biz bir gün toprak olana kadar da yanmaya devam edecek.

Saðlýcakla kal dost. Dualarým yataðýn, dostluðum yorganýn olsun. Rabbime emanetsin…

Sýrçakalem
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahAdým Sonbahar

nasýl iþ bu

her yanýna çiçek yaðmýþ

erik aðacýnýn

ýþýk içinde yüzüyor

neresinden baksan

gözlerin kamaþýr

oysa ben akþam olmuþum

yapraklarým dökülüyor

usul usul

adým sonbahar
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
AbdulllahDERLER HEP AMA BEN YORULDUM ?
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
HAYAL

ON NUMARA  =)   EMEÐÝNE SAÐLIK


Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
sebnemsever_42

emeðine saðlýk hepsi harika gerçekten
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Canik

emeðine saðlýk ;)


Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Yukarı git