Hayatta ?mkans?z Diye Bir ?ey Yoktur !!!

Başlatan D??i?, 17 Kas, 2007, 11:35

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?

17 Kas, 2007, 11:35 Son düzenlenme: 17 Kas, 2007, 12:15 KaLpsiz
Hayatta imkans?z diye bi ?ey yoktur!
Bazen an gelir ya?am omuzlar?m?za o kadar bask? uygular ki. . sanki dünyada kendimizi minicik bi böcek kadar hisseder yüklerin alt?nda eziliyormu?uz gibi hissederiz. . ço?u zaman bu yükün bizi ezip geçice?ini dü?ünürüz.. durmadan u?ra?t???m?z i?in ne denli büyük, ne kadar a??r oldu?unu dü?ünür onu dahada gözümüzde büyütürüz. . ama yapt???m?z en büyük hata da bu zaten! biz ba??m?za gelen i?te durmadan yükümüze bakmaktan ünümüzdeki yolu unuturuz ve ilerliyemeyiz.. . hayat çok zor ve yükü a??r. . Ama biz hayattan DAHA GÜÇLÜYÜZ!!! Allah kimseye ta??yam?yaca?? yükü vermez.. altta ki foto?rafta dikkatinizi en çok ne çekti bilmiyorum. . ama benim dikkatimi çeken ?ey onca yükün alt?ndayken bile o kar?nca gözünü hedefledi?i yoldan ay?rm?yor. . yükünü incelemek yerine onun üstesinden geliyor. . yük sadce hissedildi?i an a??r gelir insana! sonras?nda o da bizden bir parça olur ve en güzeli onun üstesinden gelip üzeirimizden atmakt?r.. Her zaman en güçlüsü oldu?unuzu SAKIN UNUTMAYIN!! Hayata inat biraz daha fazla gülmeyi ihmal etmeyin. . Her zaman DAHA GÜÇLÜ olman?z dile?imle.

sizler bu konuda neler dü?ünüyorsunuz.. yorumlar?n?z nelerdir?

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

KaLpsiz

Çok güzel bir konu tþk ederim. Resimin gerçeklik payý az olsada konuya güzel gitmiþ.

bu resim bana þuanda olduðum durumumu anlatýyor sanki okadar yük varki üstümde taþýmaktan vazgeçtim ben gerçekten eziliyorum,sabrediyorum kafayý kaldýrýp yola bakýyorum yol kýsa ama yük gittikçe aðýrlaþýyor sanki yükümü hafifletecek piskolojiye ihtiyacým varken tam aksi oluyor hep hamal benim yük taþýmaya mecburum BÝRGÜN ALTINDA    EZÝLÝRSEM hiç þaþýrmam. Yükümü hiç býrakmayacaðýma söz veriyorum,ezilene kadar yola devam...

Çok tþk ederim konu için çok güze bir konu günün konusu :)

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~D??i?

ben tþk ederim kalpsiz

benimde omuzlarýmda okadar çok yük varki yavaþ yavaþ gücümün tükendiðini hissediyorum  nefesim daralýyor,yaþamak bile istemiyorum bazen...son zamanlarda özellikle allah'ým nolur güç ver bana...yoruldum artýkk,hafiflemek istiyorum ama olmuyor hergün bi yenisi çýkýyor...sabýr çekiyorummmm :( :(

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Sir_ako

guzel konu icin yuregine saglik.mucadele etmek her zaman iyidir,her karanlik isiginin sonunda muhakkak aydinlik gorunur.
GIDILECEK YERLERIM
YAPILACAK ISLERIM VAR BENIM

Aþkyýldýzý

BAÞARMAK ÝÇÝN MÜCADELE GEREKÝR AMA;
YÝNE DE ÝMKANSIZ OLAN ÞEYLER VARDIR GERÇEKTEN...
*GEÇMÝÞÝ ÖZLEYÝP GERÝ GETÝREMEMEK (ÝMKANSIZ)
*ACI GERÇEK VAR:ÖLÜM*(SEVDÝKLERÝMÝZÝ ÝLELEBET KAYBEDÝYORUZ)
*BAÞA ÇIKILAMAYAN HAYAT MÜCADELELERÝMÝZ OLABÝLÝYOR ... 
*ÝMKANSIZ AÞK YAÞAYANLARIMIZ (?)....VS...
((BELKÝ DE KABULLENMEMÝZ GEREKEN ÞEYLER DE VARDIR,KÝMBÝLÝR)) ;))
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

Yukarı git