Bu site de nesi? (Okumadan geçmeyelim!)

Başlatan KaLpsiz, 23 Eki, 2007, 10:34

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

23 Eki, 2007, 10:34 Son düzenlenme: 23 Eki, 2007, 11:58 KaLpsiz
Merhabalar,

CanKalp.COM forum(lar)una hoþgeldiniz.

Bu baþlýk tamamen bir 'merhaba' demek için açýlmýþtýr. Ancak baþlýðýn formatýnýn yaný sýra düzeninde gitmediðini gördüðümüz bir/birkaç þeyin altýný çizmek istiyoruz.  • CanKalp.COM kesinlikle bir arkadaþ\sevgili bulma portalý deðildir. Tabi burada paylaþýmda bulunduðunuz süre zarfýnda tanýþacaðýnýz, paylaþacaðýnýz ve özellikle bir çok þeyi öðreneceðiniz kiþiler olacaktýr. Eðer kendinize bir kýz\erkek ayartmak düþüncesindeyseniz ve bu tip bir site arýyorsanýz sizi 'google' a yönlendirmekten zevk duyarýz.  • Sitemizi, diðer sitelerden farklý kýlan bir kaç "nüans" var. Bizler insan EMEÐÝNE karþý saygýya, karþýlýklý PAYLAÞIMA ve birbirimize karþý SAYGIYA önem veriyoruz. Anlayýþýmýz : elimizde olan, fakat deðerini bilmediðimiz kýymetlerimizin farkýna vardýrtmaktýr. Ýfade yerindeyse "bilinçli kullanýcý" mantýðýyla hareket etmek\ettirmektir.
  • Bunlarý hatýrlatarak sitemizdeki FORUM KURALLARI'na da göz atmanýzý öneriyoruz.CanKalp.COM Yönetimi

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~ASÝÇOKAKSÝ

ben bu siteye hastayýýýýmmmmmm ;)) :)

by ciNaR

bu siteyi sevmiþim ben yaa   

okan


justin_

hoþ buldum ben  :)ben justin

HAYAL

hoþgeldin justin hoþ vakit geçirmen dileðiyle ;))


Yukarı git