Windows Live Suite - Windows Live Messenger 8.5 Türkçe

Başlatan KaLpsiz, 07 Eyl, 2007, 00:34

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

07 Eyl, 2007, 00:34 Son düzenlenme: 13 Eyl, 2007, 11:39 KaLpsiz
Windows Live Photo Gallery Beta, Windows Live Messenger 8.5 Beta, Windows Live Writer Beta, Windows Live OneCare Family Safety ve Windows Live Toolbar yaz?l?mlar?n? içeren Windows Live Suite; Microsoft taraf?ndan tüm dillerde yay?nland?.


Windows Live Suite bile?enlerinin tümünü indirmek istiyorsan?z
a?a??daki sayfay? ziyaret ediniz:
Windows Live deneyiminizi özelle?tirinWindows Live Mail:

                            E-posta hesaplar?n?z? yönetmenin daha h?zl?, kolay ve güvenli yolu

 • Birden fazla e-posta hesab?n? masaüstünüzde görüntüleme
 • Güçlü virüs tarama ve di?er güvenlik özellikleri
 • Windows Live Spaces'a ve Messenger'a tek t?klatmayla eri?im
Windows Live Foto?raf Galerisi:

Foto?raf ve video düzenleyip kar??ya yükleyin

 • Foto?raflar?n?z? kolayca al?n ve düzenleyin
 • Düzenini belirleyin, resim yaz?s? ekleyin ve en be?endiklerinizi slayt gösterisi için i?aretleyin
 • Birkaç t?klatmayla çevrimiçi ortamda payla??n
Windows Live Writer:

Blogunuzda kolayca resim, video ve di?er zengin içeri?i yay?mlay?n

 • Blog postalar?n?z? yazarken nas?l görüneceklerini tam olarak görün
 • Windows Live Spaces, WordPress, Live Journal ve di?er birçok blog hizmetiyle uyumlu
 • Foto?raf, video, etiket ve daha bir çok çekici içerik ekleyin ve özelle?tirin
Windows Live Toolbar:

Güçlü koruma özelli?iyle tüm Web sayfalar?nda arama yap?n

 • Herhangi bir Web sayfas?nda arama ba?lat?n
 • Kimlik av? tuzaklar?na ve virüslere kar?? daha iyi korunun
Windows Live Messenger:

Ba?lan?n, payla??n ve konu?malar?n?za önem kazand?r?n

 • Metin, ses veya görüntü kullanarak ba?lan?n
 • Foto?raflar? ve di?er dosyalar? an?nda payla??n
 • "i'm" giri?imi ile en çok önem verdi?iniz amaç için para ayr?lmas?n? sa?lay?n
Yaln?zca Windows Live Messenger 8.5 Türkçe BETA'y? indirmek istiyorsan?z a?a??daki sayfay? ziyaret ediniz:
Windows Live Messenger'?n?z? ayarlay?n


Windows Live Messenger sürümü: Sürüm 2008 (Derleme 8.5.1288.816)

Windows Live sayfas?ndan hangi bile?enleri kurmak istedi?inizi seçebilirsiniz. WLinstaller.exe dosyas?n? indirdikten sonra da di?er Windows Live bile?enlerini kurabilmeniz mümkün.


Not:
Windows Live Messenger 8.5.1288.816 sürümü ve eklentilerin/yamalar?n uyumu konusunda daha fazla bilgiyi bu konunun sonraki mesajlar?nda bulabileceksiniz. Messenger Plus! Live, sorunsuz olarak çal???yor görünmekte.

Güncelleme:
Windows Live Messenger 8.5 Beta 2'yi indirmekte ve kurmakta sorun ya?ayan  kullan?c?lar?m?z; SADECE Messenger'? indirmek için ekteki .MSI dosyas?n? yükleyiniz. (Windows.Live.Messenger.8.5.1288.816.TR.by.MsXLabs.zip)

.MSI kurulumunda WLM k?sayolu olu?muyor. Bunun için C:\Program Files\Windows Live\Messenger klasörüne gidip msnmsgr.exe dosyas?na sa? t?klay?p Gönder > Masaüstü (k?sayol olu?tur) seçene?ini kullan?n?z.

Not: .MSI dosyas?n? çift t?klayarak çal??t?ram?yorsan?z, sa? t?klay?n ve "Onar" seçene?ini kullan?n. Bu ?ekilde de Windows Live Messenger 8.5 Beta 2'yi kurabilirsiniz.

Reklamlardan kurtulmak, çoklu oturum açabilmek için a?a??daki konuyu inceleyiniz:
http://www.msxlabs.org/forum/son-haberler/43951-messpatch-light-web-tabanli-messenger-yamasi.html

Mess Patch'in daha geli?mi? sürümü a?a??daki ba?lant?da mevcut:
http://www.msxlabs.org/forum/coklu-oturum-acma-ve-yamalar/27743-windows-live-messenger-8-5-icin-mess-patch.html

http://www.msxlabs.org/forum/coklu-oturum-acma-ve-yamalar/27477-windows-live-messenger-8-5-icin-a-patch.html

http://www.msxlabs.org/forum/coklu-oturum-acma-ve-yamalar/4414-coklu-oturum-coklu-oturum-acma-windows-live-messenger.html

*64 bit Vista i?letim sistemlerinde yükleme sorunu var, bununla ilgili daha detayl? bilgi verece?iz.

Al?nt?

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Yukarı git