Karþýlýksýz Sevgi

Başlatan coffiner, 07 May, 2007, 21:53

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

coffiner


Bu Vietnam'da savaþan ve sonunda evine dönecek olan John adýnda bir askerin hikayesidir.John evine gitmeden önce San Francisco' da bulunan anne babasýna telefon açtý.
" Sevgili anne ve babacigim,sonunda eve geliyorum ama birþey sormak istiyorum.Bir arkadaþýmý da beraber eve getirebilir miyim? "

" Tabii ki " diye cevapladýlar. "onunla tanýþmaktan mutluluk duyarýz".

"Ama bilmeniz gereken birþey var" diye John devam etti," o savaþta aðýr yaralandý.Kara mayýnýna bastý ve kolu ile bacaðýný kaybetti.Baþka gidecek hiçbir yeri yok.Onun bize gelmesini ve bizimle yaþamasýný
istiyorum".

" Bunu duyduðuma çok üzüldüm oðlum, belki kalacak baþka bir yer bulmasý için ona yardýmcý olabiliriz"

"O hayýr , onun bizimle yaþamasýný istiyorum ."

"Oðlum," dedi babasý, " sen ne istediðinin farkýnda deðilsin.Böyle büyük bir sorunu olan birisi bizi çok rahatsýz eder.Bizim kendi hayatýmýz var ,ve böyle farklýlýða izin veremeyiz. Bence sen eve gelmeli
ve bu çocuðu unutmalýsýn.O kendi yaþamýný devam ettirmenin bir yolunu bulacaktýr."

O andan sonra , John telefonu kapattý.Anne ve babasý ondan baþka bir söz duymadýlar...

Birkaç gün sonra , San Francisco polisinden bir telefon geldi.Oðullarýnýn bir binadan düþerek öldüðünü söylediler.Polise göre intihardý.Anne ve baba telaþla uçaða binerek oðullarýnýn teþhisini yapmak için San Francisco' daki þehir morguna gittiler.John ' u teþhis etmiþlerdi.
Ama gözleri faltaþý gibi açýlarak bilmedikleri birþeyi farkettiler.

John 'un bir bacaðý ve bir kolu yoktu...

sebnemsever_42

bunu biliyordum ama tekrara okumak güzeldi


emeðine saðlýk teþekkürler
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

gevramin

evet bende biliyordum..ama tekrar okumak beni yine etkiledi...teþekkürler

Þeker Turþusu

evet bende okumustum daha once yinede tesekkurLer
??h??? ??????? üþü??ü?

Atar mi bu kalp, sen olmasan? Feryad eder mi,sen duymasan? Ne olur Sevgilim,kacma benden!Yasar mi bu Can, sen olmasan?
Güler mi Yüzüm, sen olmasan?Biter mi hüzün,sen kalmasan? ne olur sevgilim kacma benden! Yasar mi bu can sen olmasan?
Hangi Can, benim cektigim aciyi cekti? Hangi Kalp,seni benimki kadar sevdi?Hangi Yürek, ugruna ölmek istedi?Ne olur Sevgilim artik tut ellimi!

Aþkyýldýzý

       HÝKAYE ÇOK ETKÝLEYÝCÝ GERÇEKTEN...
BAZEN ÝNSAN BENCÝLLÐÝNÝN CEZASINI ÇEKEBÝLÝYOR BÖYLE...
DUYARLI BÝRÝ OLAMADIKTAN SONRA ÝNSANLIÐIMIZIN NE ÖNEMÝ KALIYOR?
;))
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

HAYAL

teþekkürler güzel paylaþýmdý ;))


Yukarı git