Mustafa Kemal Atatürkle ?lgili Ziyaretçi Defteri

Başlatan KaLpsiz, 12 Nis, 2007, 22:57

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz

12 Nis, 2007, 22:57 Son düzenlenme: 12 Nis, 2007, 23:01 Kã£p§iz

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Aþkyýldýzý

                          ATATÜRK üm  dahi  biriydi...
                Keþke   herkes  öyle   olabilse  Ama  ne mümkün..
                O en deðer verdiðim ÞAHSÝYETTÝR...
                Daima izinde    olacaðým.....Seni seviyorum....
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

|Ayþe|

böyle bir konu açtýgýnýz için çok teþekkürler..

buloub

#3
17 Nis, 2009, 20:36 Son düzenlenme: 17 Nis, 2009, 20:38 buloub
YIKIN HEYKELLERÝMÝ!!!

"Ey milletim,
Ben Mustafa Kemal'im...
Çaðýn gerisinde kaldýysa düþüncelerim,
Hala en hakiki mürþit, deðilse ilim,
Kurusun damaðým, dilim.
Özür dilerim...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Özgürlük hala,
En yüce deðer
Deðilse eðer...
Prangalý kalsýn diyorsanýz, köleler...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Yoksa, çaðdaþ medeniyetin bir anlamý,
Ortaçaða taþýmak istiyorsanýz zamaný,
Baþ tacý edebiliyorsanýz
Sanatýn içine tüküren adamý...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Yetmediyse acýsý, þiddetin, savaþýn.
Anlamý kalmadýysa
Yurtta sulh, dünyada barýþýn.
Eðer varsa ödülü, silahlanmayla yarýþýn.
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Özlediyseniz fesi, peçeyi.
Aydýnlýða yeðliyorsanýz, kara geceyi.
Hala medet umuyorsanýz
Þýhtan, þeyhten, derviþten.
Þifa buluyorsanýz,
Muskadan, üfürükçüden...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Eþit olmasýn diyorsanýz, kadýnla erkek...
Kara çarþafa girsin diyorsanýz,
Yobazýn gazabýndan ürkerek...
Diyorsanýz ki, okumasýn
Kadýnýmýz, kýzýmýz;
Budur bizim alýn yazýmýz...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi...

Fazla geldiyse size, Hürriyet, Cumhuriyet...
Özlemini çekiyorsanýz,
Saltanatýn, sultanýn...
Hala önemini anlayamadýysanýz,
Millet olmanýn...
Kul olun, ümmet kalýn,
Fetvasýný bekleyin, Þeyhülislamýn...
Unutun tüm dediklerimi.
Yýkýn, diktiðiniz heykellerimi.
RAHAT BIRAKIN BENÝ..."


'' MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ''
Her baþlangýcýn bir sonu varmýþ,Her mutluluðun bir hüznü..

Hüzünlere kucak açan yaným benim,nefretimle beslenen yaným senindir..

perikizi

merhaba nasilsiniz tanisalimi

perikizi

merhaba iyim allaha sukur siz nasilsiniz tanisalim

HAYAL

hoþgeldin perikýzý aramýza ;))


Yukarı git