Günaydýn CanKalp Dostlarýnaaaa:)

Başlatan sebnemsever_42, 16 Şub, 2007, 10:00

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

sebnemsever_42

16 Şub, 2007, 10:00 Son düzenlenme: 12 Ağu, 2007, 11:13 Kã£p§iz

Yeni bir güne merhaba..
Umutsuzluklar, hüzünler dünde kalsýn..
Güne ümitle baþlayýn...
Sizi sevmeyenler,
Size deðer vermeyenler
Size acý çektirenler için,
Kendinizi yýpratmayýn..
Sizler sevdikleriniz,
Sevenleriniz için deðerlisiniz..
Ve onlar için gereklisiniz..
Sizler deðerlisiniz canlar..
Sizleri çok seviyorum..
Haydi gülümseyin..
Güne merhaba deyin..
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Sir_ako

Yuregine saglik,sanada merhaba
GIDILECEK YERLERIM
YAPILACAK ISLERIM VAR BENIM

sebnemsever_42

YENÝ BÝR HAFTAYA YENÝ UMUTLARLA GÝRMENÝZDÝR DÝLEÐÝM...þebnemRÜZGARLARLA BAÞBAÞANereden geldin rüzgar? Bu ne

Keskin karanfil kokusu?

Doðrusunu söylesene

Yar evinden geçtin yine

Söyle, rahat mý uykusu?

Söyleme rüzgar söyleme

Tahammülüm yok elemeRüzgar onu yataðýnda

Gördün sen öyle mi kuzum?

Ruhu bir rüya baðýnda

Güller açmýþ yanaðýnda

Bense onsuz uykusuzum

Söyleme rüzgar söyleme

Tahammülüm yok elemePenceresi açýk mýydý?

Açtý mý yoksa kanadýn?

Üstü açýk saçýk mýydý?

Saçlarý karýþýk mýydý?

Sen mi yavaþça taradýn?

Söyleme rüzgar söyleme

Tahammülüm yok elemeAramadý, yanmadý mý?

Bakýp saðýna soluna

Söyleme rüzgar söyleme

Tahammülüm yok eleme

Celal Sahir Erozan
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

sebnemsever_42

Günaydýn güzel insanlar...
Bu güzel þiiri sizlerle paylaþmak bana onur verir.
Siz de mutlu olun...

Bugün; bütün aðaçlar yüreðimdeydi.
Bütün çiçekler gözlerimde.
Güneþ, ýþýklarýný dudaklarýma kondurmuþtu.
Neydi kanýmý kaynatan bu güzelliðin adý?
Mutluluk muydu?

Bugün,
Ne varsa hüzünden yana
denize fýrlattým az önce.
Sanki beklermiþ gibi hepsini,
hop hop hoplatýverdi dalgalarýnda.
En güzel maviliðiyle oynaþýp durdu.
"Bak" dedi "fýrlattýðýn hüzünlerine...
Ýþte; onlarýn bendeki hükmü sadece bu!"

Sonra, þakalaþýrcasýna
bir kaç tuzlu damlasýný
sýçratýverdi yüzüme.
Gülümsedim mahcup mahcup,
onun bu neþesine...
Duruldu.
Bir deniz yýldýzý býraktý avuçlarýma.
Yoksa mutluluk bu muydu?

Herkes kalabalýkken,
içimdeki yalnýzlýðý
alýp, gidiverdi sihirbaz martýlar!
Bir de arkasýndan o bildik
þen kahkahalý baðýrýþmalar!
Hiç bu kadar güzelini görmemiþtim.
Beyazmýþ meðerse
beni, onlarla bütünleþtiren mucize!
Kanat çýrpa çýrpa,
yüreðimdeki isyanlarý uçurdular...
Yaþamaktan aldýðým tad; iþte buydu!
Yoksa mutluluk bu muydu?

"Sen mutluluðun resmini
çizebilir misin Abidin?"
Evet... Adým ÝNSAN...
Ya, tabii ki, çizerim!

Az önce;
aðaç oldum,
çiçek oldum,
güneþ oldum,
deniz oldum,
martý oldum,
ölümsüzleþtim...

Meðerse, hep
yanýbaþýmdaymýþ
bu güzel resim!
Ben çizdim. Adý umudum'du!
Yoksa tüm umutlarým
beni hiç terketmeyen
mutluluðum muydu?

* * *

Mutluluk,
hepimize sadece
kendi çizdiðimiz resimler
ve uzaklýklar kadar
yakýndýr!


Nedret Türer

Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

Mutluluk,
hepimize sadece
kendi çizdiðimiz resimler
ve uzaklýklar kadar
yakýndýr!

emeðinne saðlýk :ok


sana ve güzel yüreðine de MERHABA!!! sebnem

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

sanada merhaba derinciðim
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

KaLpsiz


Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Günaydýn Cankalp Ailesi....

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~Aþkyýldýzý

 :P :P :P
BÜTÜN CANKALP DOSTLARINA SEVGÝLERÝMÝ ÝLETÝRÝM BEN DE...
:P :P :P
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

Yukarı git