Gevraminle aþk....

Başlatan gevramin, 13 Eyl, 2006, 14:40

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

gevramin

AÞK

      Bir tek senin görebileceðin bir yerden
      Sana gülümsüyorum
      Onlarýn duyduklarý kahkahalarým deðil
      Aþk tarif gerekirse sana
      Anlatayým
      Aþk ne biliyor musun?
      Benim sana yaþadýðým
      Senin durmadan üstüne bastýðýn.

D??i?

seveceksem...

bir gece dilim tutulmalý
ay gökteyken,
girdabýna düþmeliyim yalnýzlýðýn
ihanetin adýný bilmemeliyim
ya da uðramamalý yalanlar beynime
zindandan mektuplar yazmalýyým

penceremde bir karanfil solmalý,
içimde tebessümler..
bir yakýn iklim olmalýsýn bana.
ah ederken,
gün görmemiþ bir yýldýz kaymalý
seveceksem böyle sevmeliyim,
yaþayacaksam böyle..
baþucumda kara bir kitap bulunmalý
her sayfaya adýný yazmalýyým.
hayallerim gökte yýldýzlaþýrken,
lanet etmeliyim þansýma,tutunamayýþýma
aklýma geldiðin anlardaki kahroluþuma
seveceksem böyle sevmeliyim,
kahrolacaksam böyle..
bir baþkasý dediðinde dik olmalýyým
ya da yabancý birisi senin için
içimin kan revanýný görmemelisin.
fýrtýnalar koparken içimde,
dudaklarým süt liman olmalý

bilmemelisin yüreðimin ezikliðini
sevgimi dar aðacýna asarken,
ellerim titrememeli
seveceksem böyle sevmeliyim


buda benden olsun teþekkürler caným :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Canik

Anlattýkça kýþ vuruyor satýrlarýma

Anlattýkça üþüyor, anlattýkça ýsýnýyor yüreðim.

Bugün sardunyalarým da açmadý
Belki de küskün renklere
Ellerimde günah gibi yaþayamadýklarým
Sensiz soluyorum anlayacaðýn
Mavi mavi ölüyorum
Duyuyor musun, orada mýsýn,
Var mýsýn, yok musun?
Bir tek þeyi unutma!

Seni sevdim ben.

Yanarak, yýkýlarak

Aklýma her geldiðinde aðlayarak...


Yüreðine saðlýk buda benden ;)

Yukarı git