canýmmmmmmmm diyorum sana...!!!canýmmmmm

Başlatan D??i?, 02 Ağu, 2006, 16:07

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

D??i?

Caným, sana "Caným" diyorum, bir daha hiç demeyeceðim içindir belki... Ayrýlmamýz neyi deðiþtirecek, ayrýlýk yüreðimden silip atabilir mi seni derdin. Kimbilir...Bu sana son yazýþým. Sözcüklere yüklemeye çalýþtýðým duygularým, beyaz kaðýtlarýn keskin kenarlarýyla nasýl da parçalanýyor böyle... Ýlk kez yazmak böyle zor, anlatmak bu kadar olanaksýz... Ýçimde çaðýldayan herþeyin, sana doðru aktýðýný duyupta bunu anlatamamak; ne acý... Oysa, seni her düþündüðümde, sesim, zamanýn ve mekanýn olmadýðý görünmeyen ince ipeksi bir yolda ilerleyip kulaklarýna akmadý mý?..Her düþündüðümde seni, yapmam gereken sadece izlemekti. Ruhumun sana akýþý, o hýzlý ama bir o kadar yavaþ, delice ama bir o kadar sakin, coþkuyla ama nasýl huzurlu bir çaðlamaydý onlarýn hepsi... Hemen duyardýn; büyük kalabalýklarda, iki kiþilik yalnýzlýklarda, yada gözlerin maviliklere kilitlenmiþ... Duyardýn... Hala duyuyorsun... Þimdi, þu an, seninle konuþurken, ruhunda geziniyorum yine... Baktýðýn yerden uzaklaþan bakýþlarýný, o kimselere hissettirmediðin bir anlýk dalgýnlýðý, sadece anýn yakaladýðý o ince sýzýyý... Kapa gözlerini... Sen hep duyacak mýsýn beni, ben hep anlatacak mýyým; bilmiyorum... Ama, madem ayrýlanlar hala sevgili, ayrýlanlar hala sevdalý, bu ayrýlýkta bitmeli...Ayrýlýk... Ne çok korkardýk bu sözcüðe yüklenen anlamdan... Oysa þimdi anlýyorum ki, ayrýlýðýn kendisi deðil, ayrýlmakmýþ asýl zor olan... Ayrýlmayý baþarana kadar yaþanýlanlar, o kanatan acýtan korkulu bekleyiþler... O kopuþu yaþamak, artýk baþka biri deðil, sen olan o varlýðý olduðu yerden çýkarmaya çalýþmak, aðlamak git artýk içimden diyebilmek, ama daha derken piþman olup hayýr kal ne olur diye yalvarmak... Ne kadar zordu... Öyle içimdeydin ki, seni ordan çýkarmak kendimi paramparça etmek demekti... Ayrýlýk... O kanlý zafer... Þimdi paylaþtýðýmýz iþte bu... Ýçimizde o boþluðun büyük acýsý yüzümüzde birbirimizin kaný var hala...Canýmmmm, diyorum son kez sana... Bir daha demiyeceðimdendir bu, ve bir daha yazmayacaðýmdan.

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

aroses


Canýmmmm, diyorum son kez sana... Bir daha demiyeceðimdendir bu, ve bir daha yazmayacaðýmdan. 

Teþekkürler :ok

D??i?

ben teþekkkür ederim aroses saðolasýn

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

Hiçbir duygumu ertelemedim ben. yasayacagim hiçbir seyi sonraya birakmadim. sonra diye bir seyin olmadigini biliyorum çünkü. hep yarina dair hayaller kurmak, gelmesi mümkün olmayacak zamanlari beklemek benim isim degil.

ask zamana meydan okur ama sen karsi koyamazsin ona. orada durup öylece bekleyemezsin gelecegi. bir adim atmalisin, bir el uzatmalisin aska dogru. askin anahtari cesaret degil mi yar? cesur olmak gerekmez mi bir sevdayi yasamak, bir sevdayi büyütmek için? kaç gece yalniz geçti hesaplasana...  :bang

kaç gece bir sonraki günü düsünerek geçti. neler yapabilirdik, neler yasayabilirdik düsünsene... her sabahi birlikte karsilamak vardi seninle. sevismekten yorgun düsmüs bedenini öpücüklerle yeni güne hazirlayabilirdim. gözünü açar açmaz ilk gördügün sey ben olurdum ve sen benim yüzümde mutlulugu görürdün.

bu kentin her yerinde, herkesin içinde el ele dolasabilirdik. girmedigimiz sokak kalmazdi. bakislara aldirmadan sokagin ortasinda sarilip öpebilirdim seni. bir sarkiyi sözlerini bilmesek bile bagira çagira söyleyebilirdik. sonra bir filme gider, bir kitap okur, denize bakar, bir martinin bir lokma simit kaparabilmek için vapurlarin pesinden bikmadan uçusunu izleyebilirdik. paylastigimiz her an beynimize bir daha çikmamak üzere kazinirdi

özlerdik birbirimizi delicesine. bir saati yalniz geçirsek, bir sonraki saati iki saatlik yasardik. yasayamadigimiz o bir saatin acisini çikarmak için. peki biz ne yaptik? aski bir bekleyisin sirtina yükleyip ona sadece uzaktan bakmakla yetindik. her an aski yasamak varken, her gün birbirimizi yeniden kesfetmek varken, bu yolda birer kasif olmak varken sürgünleri yasamaya mahkum ettik birbirimize.

gözlerinin içine bakip SENI SEVIYORUM demek istiyorum. askin akisina kapilip hiçbir kaygi duymadan gidebildigin yere kadar gitmek istiyorum. kokunu içime çekmek, teninin sicakligiyla irkilmek istiyorum. yasama senin adinla anlam katmak, mutlulugu bulmak ve bir daha kaybetmemek istiyorum.

seni istiyorum, yarin, öbür gün, öbür hafta, öbür ay, öbür yil degil,

SIMDI!...!!!

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

3va

her ikisi de cok güzel teþekkürler
konular birleþtirildi ayrýca :bingo

seni istiyorum, yarýn, öbür gün, öbür hafta, öbür ay, öbür yýl deðil,

ÞÝMDÝ!...!!!

D??i?

teþekkür ederimmm canýmmmm :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

gevramin

çok güzelmiþ yaaaa.emeðine saðlýk

D??i?

saðolasýn gevramin teþekkürlerrr

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

cr@zysouth

TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNN...!!!

D??i?

teþekkürler cr@zysouth

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

DagLýCa

Paylaþým Ýçin Teþekkürler ..Gayet Hoþ Bir Duygu Seli

D??i?

teþekkür ederim beðenmene sevindim :bingo

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

D??i?

[font=Verdana]Ne elim düzgün kalem tutar, ne de bilirim yar üstüne þiirler yazmayý...

Ama birþey bilirim ki...
Sevdiðince yaþar insan
ve
sevdiðince;
dudaklarýndan düþen her sözcük bir öyküdür, bir þiirdir yar üstüne.
O benim.
Ve o sevda benim sevdam.

Zordur gideni durdurmak bazan, "geri dön" diyebilmek aðýr gelir insana.
Gözlerinde kalan bir damla yaþ büyüyüp sele döndükçe, "geri dön, çünkü seni seviyorum" diyememenin acýsý çökünce yüreðe...

Aþkýn böylesi gücüme gidiyor iþte.

"Bir akþamüstü yanýnýzda olanlar olmasý gerekenler mi?" der Murathan Mungan bir yazýsýnda,
yaþamýmýz boyunca karþýmýza çýkan fýrsatlarý nasýl heba ettiðimizden, ve sonra geri dönüp "O"nu nasýl aradýðýmýzdan...
ve,
O'nun bu zalim þehirden çoktan gittiðinden dem vurur.

Geri dönüp,O'nu ararken...
Kimbilir...
Dümdüz, kýsacýk o iki sözcük yeter;
"seni seviyorum"...

Ben bilmem yar üstüne þiir yazmalarý
bilmem öykülerde O'nu aramayý...

El uzatýp, "seni seviyorum" diyebilmenin gururu varken...

Aþkýn böylesi gücüme gidiyor...
[/font]

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

gevramin

derin yazýn harika.kesinlikle beni anlatýyor bende bir zamanlar gururumu kýrýp geri dön diyememiþtim...belkide öyle gerekiyordu....

D??i?

saðol caným keþkede deseydin belki daha güzel olurdu... :-\...

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Yukarı git