Adetlerle evlenmek zorunluluðu

Başlatan sebnemsever_42, 25 Tem, 2006, 12:20

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

sebnemsever_42

Cok güldüm valla fýkra gibi birþey bu ya:)))))))Adetlerle evlenmek zorunluluðu

 

 
Evlilik kararý alýndýktan sonra örf ve adetler üzerine ýsrar eden aile büyüklerine ters gitmeyin! Yok damat bohçasýna ipek pijama konulmalýymýþ da damatlar artýk bu pijamayla alay edermiþ de...

Beterin beteri var! Eðer Çin'de gelin olsaydýnýz, oranýn adetine göre damadýn ailesi astroloji uzmanýna baþvuracaktý. Eðer uzmanýn hazýrladýðýný damadýn ailesi onaylarsa, evlenecek çiftin doðum saatini ve tarihini kýzýn ailesine göndererek, ayný iþlemi onlarýn da yapmasýný isteyecekti!

Evlilik yataðýný damat hazýrlayacakta ve üzerine portakal, fiþtik, meyve dolduracakta ve mahallenin tüm çocuklarýnýn yatak üstündeki bu malzemeyle (!) oynamasýný isteyecekti.

Çünkü yataðýn üzerinde ne kadar çok çocuk olursa, o kadar çok doðurganlýk olacaðýna inanýlýyor. Yani evlilik = çocuk doðurmak olarak algýlanýyor... Þimdi anlýyor musunuz Çin'in nüfusu neden bu kadar yoðun?

Beyaz gelinlik hayaliniz varsa unutun! Çin'de gelinler düðünde kýrmýzý ayakkabý giyer ve kýrmýzý duvak örter. Nedimelik yapan bayanlar gelinin horoskopuyla uyumlu doðum yýlýna sahip kiþilerden seçiliyor. Yani arkadaþlarýnýzý bile seçerken, düðünde yârenlik edebilir mi diye önceden astrolojik durumunu incelemelisiniz.

Ayrýca Ay takviminin 7'nci ayýnýn son 15 gününde evlenmenin uðursuz olduðuna inanýlýyor. Çünkü o dönemde cehennemin kapýsýnýn açýlýp, kayýp ruhlarýn serbest kaldýðýna inanýrlar. Bizim iki bayram arasý evlenme iþine benziyor. Kalkar da ruhlardan biri ya çiftin aklýný çelerse? Yahu kardeþ siz zaten dünyanýn yansýný kaplamýþ çekik gözlülersiniz, pirinç yemekten cüce kaldýnýz, kabýzlýk çekmekten gözleriniz kýsýldý. Evlenip, nüfusa bir düzine Çinli daha karmanýn ne alemi var diyebilir...

Peki ya Kore'de evlenmek zorunda kalsaydýnýz? Biliyor musunuz ki her kavga ettiðinizde mahalleye ve eve gelen misafirlere bildirmek üzere tahta ördeklerle haþýr neþir olmak durumundaydýnýz! Kore'de evlilik geleneklerinde ördek ve kaz çok önemli. Düðünden sonra, çiftin evine bir çift tahta ördek konuluyormuþ. Eðer ördekler karþýlýklý konursa çift iyi geçiniyor, ters konursa çiftin kavga ettikleri anlamýna geliyor. Esas Iskoçya tarafýnda çok enteresan bir gelenek var.

Gelin düðünden bir gece önce aile büyüklerinin ortasýna oturuyor ve onlara ayaklarýný yýkatýyor. Çiftin mutluluk yolunda yürümeleri için yapýlýyor bu iþ! Kaç kaynana (!) oðlu mutlu olsun diye bu gelin ayaðý yýkama iþine he der bilemem artýk. Zaten bu yüzden Türkiye'ye bu gelenek sýçramamýþ oralardan herhalde... Afrika'da bazý yerlerde kýz istenirken gelin adayýna para ve fýsük veriliyor. Gelin kabul ederse damatla bölüþüyor. Bu iþ bana hayvanat bahçesinde kafesin yanýna maymunu çaðýrma iþini anýmsattý sevmedim... Afrikalý kýzlar niye itiraz etmiyor anlamadým da.

Siz esas Vikingler zamanýnda yaþamadýðýnýza dua edin! O zamanda evlilikler açýk arttýrma þeklinde yapýlýyormuþ. Damat adayý gelin adayý için kýzýn babasýna fiyat teklif eder ve bu fiyat üzerinden pazarlýk yapýlýrmýþ. (Þimdi aranýzdan bazýlarýnýzýn "ne var bunda ya baþlýk parasý bizde yok mu?" dediðini duydum.) Ýyi de kardeþim ben milattan sonra 1000 yýllarýndan bahsediyorum 2005'ten deðil. Gerçi ll'inci yüzyýlda bizim Karadeniz kýyýlarýna da uðramýþlardý baþlýk parasýný hatýra mý býraktýlar ne?

Bosna-Hersek'te ise damat adayý kýzýn ailesi tarafýndan sorguya tabi tutuluyor ve gecenin sonunda uygun damat olduðuna karar verilirse þekerli kahve, huyu suyu beðenilmezse sade kahve ikram ediliyormuþ. "Acý kahve" dedikleri bu olsa gerek. O evden nasýl çýkar adam da hayatýna birþey olmamýþ gibi komplekssiz devam eder orasý meçhul!

En fenasý Pakistan'da. Þükredin ki bu memlekette gelin adayý deðilsiniz. Pakisan'ýn bazý bölgelerinde damat adayý kýzýn aile büyükleri tarafýndan sýnavdan geçiriliyor. Bu sýnavda, aile büyükleri damat adayýna akla gelebilecek tüm hakaret ve küfürleri ediyorlar. Damat ise tüm bunlara katlanacak soðukkanlý davranacak. Sýnavdan baþarýyla geçen genç evlilik iznini almýþ olur. Kýzý alýr da, sonra kýzdan hýncýný çýkarýr mý çýkarmaz mý ülkedeki evliliklere ve kadýnýn haline bakýn siz karar verin...Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

D??i?

ayy çok güzel yaaa öldüm gülmekten saðol sebnem

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

sebnemsever_42

beðendiðine sevindim sende saðol arkadaþým
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

3va

 :cheesy :cheesy :cheesy :cheesy
inanmýyorum ya koptum resmen :) :)

teþekkürler þebnemcim :ok

sebnemsever_42

ben teþekkür ederim arkadaþým
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

KaLpsiz

ßu ne yaaa sadece saçmalýklarýn bizde olduðunu sanýrdým!

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~C@NiK

yaa neleri varmýþ duyun duyun  :P :P :melek:

bizim damatlar ne kadar þanslý .bide hep þikayet ederler   :cadii :cadii

FIRARI_KIZ

cok güzel olmusya süperr biz  sansliyiz gercekden :D

Sir_ako

ellerine saglik guzel bilgiler, en iyi evlenme tas devrinde olurmus,kendine kadin ariyan magara devri  erkegi, elinde koca bir sopayla istedigi kadinin kizin yanina gidermis, kalin sopasinla kadinin basina bir tane vurup bayiltirmis, sonrada saclarindan surukliyerek magarasina gotururmus, iste boyle evlenirlermis,mis,mis,mis,ler. :bang
GIDILECEK YERLERIM
YAPILACAK ISLERIM VAR BENIM

sebnemsever_42

teþekkür ederim okuyan gözlerinize saðlýk
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Aþkyýldýzý

                    ADET  GELENEK  GÖRENEK  TÖRE....
                    ÇOÐU   SAÇMALIK...ÇOÐU   ANLAMSIZ.....
                    O YÜZDEN  TAKTIÐIM   YOKTUR...
                    HANGÝ  ZAMANDA   YAÞIYORUZ ,  VAR MI ÖYLE.....
        (   AMA NE YALAN  BUNU YAÞAMAK  ZORUNDA OLANLARA DA ÇOK  ÜZÜLÜYORUM)
                                                                                                  :ter:  :ter:  :ter:
       
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

|Ayþe|

tesekkurler.

Yukarı git