Beni Koyup Gitme Ne Olursun...

Başlatan Abdulllah, 03 Ara, 2005, 11:49

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

crayz

Aþk ve arkadaþlýk bir gün yolda karþýlaþýrlar, aþk kendinden emin bir þekilde sorar:ben senden daha candan ve daha yakýným. Sen niye varsýn ki dünyada? Arkadaþlýk cevap verir: sen gittikten sonra arkanda býraktýgýn gözyaþlarýný silmek için...
Terk edenden alýnacak en büyük intikam, ona kupkuru, sevgisiz gözlerle bakmaktýr.

Abdulllah

ooo süper yaaa
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
|Ayþe|

Eski gülüþlerim yok artýk ...

Gözlerimdeki mutluluk paslandý. Ne hayata gülümseyebiliyorum nede yaþananlara ... Tek direncim sendin ama sende yoksun ...


Boðuluyor muyum ne buralarda. Nefes almak hiç bu kadar zor gelmemiþti ..


Her çalan hüzünlü þarkýda aðlamak istemesem bile gözlerimden damla damla yaþlar süzülüyor. Evet aðlýyorum... Yapmak istediðim son þey belkide bu. Ama yanlýzým burada. Ne tutunacak dalým var nede omzuna yaslanýp huzur bulabileceðim SEN ...

Sesin hala kulaklarýmda uðuldarken, benden seni unutmamý bekleme sakýn... Yapamam ... Yanýmda olmasan bile içimde yaþattýðým sen'i alamazsýn benden. Ýsteyemezsin bunu ... Gelip can'ýmý alsan bu kadar umursamam.... Acý vermez haykýrýþlarým ...


Sen içimde bir yerlerdesin ...
Onuda kaybetmek istemiyorum ....


:ok :ok :ok :ok

Yukarı git