Günün Sözü :)

Başlatan KaLpsiz, 09 Tem, 2006, 18:13

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

" Karanlýktan korkan bir çocuðu kolaylýkla hoþ görebiliriz, Yaþamdaki asýl trajedi yetiþkinlerin aydýnlýktan korkmasýdýr."

HýrçýnGüzel

Uçmayý öðretmediðiniz Kiþiye,
Çabuk Düþmeyi Öðretin bari!
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

Günün sözü....
Acý çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. NAPOLEON


HýrçýnGüzel

sen benden ne istedin..
ne istedin aþkýmdan..
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

|Ayþe|

Hayat bir hikaye gibidir,
ne kadar uzun oldugu degil
ne kadar güzel oldugu önemlidir.
(SENECA)

sebnemsever_42

Ýnsanlarýn yüzleri birbirine benzeyebilir ama ellerinin yaptýðý iþler farklýdýr.
W. Shakespeare
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

Yukarı git