AÞIK OLACAGIM...
 

AÞIK OLACAGIM...

Başlatan |Ayþe|, 20 Haz, 2006, 15:39

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

|Ayþe|

Sen Giderken Ben Yüreðim Ellerimde,Gözümde Yaþlar seni seyredeceðim…
Ta ki karanlýðýn Ýçinde Kaybolana Kadar…
Sonra Yavaþ yavaþ Yüremeye Baþlayacaðým…
Attýðým Her Adým Beni Senden Biraz Daha Uzaða Götürecek..
Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden Yüreðime..
Her Damlada Seni Çaðýracaðým…..
Nereye Gittiðimi Bilmeden Yürüyeceðim Saatlerce… Ölümü Düþüneceðim Sonra… Her Seye Son Vermeyi… Ama Aklýma "Sen" Geleceksin.. Cesaret Edemeyeceðim.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden..Her Damlada Seni Yaþayacaðým…
Hiç Bitmeyecek Bu Gece… Bundan Sonraki Gecelerin Bitmeyeceði Gibi.. Sabaha Kadar Resimlerine Bakacaðým.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden.. Her Damlada Seni Hatýrlayacaðým…
Elim Telefona Gidecek.. Senin Aramaný Bekleyeceðim... Sana Baðýrmak, Haykýrmak Ýsteyeceðim.. Ama Belki Korkudan Belki Ýstenmemenin Verdiði Üzüntüden Arayamayacaðým.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden..Her Damlada Seni Duyacaðým....
Güneþ Doðacak.. Kimin Ýçin Acaba?? Benim Ýçin Olmadýðý Kesin… Kendimi Yollara Atacaðým.. Kalabalýðýn Ýçine Karýþacaðým… Tutunacak Bir Dal,Sýðýnacak Bir Liman Arayacaðým Kendime… Aklýma "Sen" Geleceksin.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden.. Her Damlada Seni Srayacaðým..
Dostlarým Soracak.. Neden Diye Soracaklar.. Neden Gitti?? Verecek Bir Cevap Bulamayacaðým..Bildiðim Tüm Kelimeler Sanki Senle Beraber Gitmiþ Gibi Olacak.. Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden… Her Damlada Seni Göreceðim…
Ýþte Senin Ýstediðin Oldu.. Ýþte Benim Hayatýmýn Özeti..
Her Þeye Raðmen Ayrýlmakta Kararlýydýn… Ama Bende Seni Ýçimde Yaþatmaya Kararlýyým.. Býrakta Hiç Deðilse Seni Ýstediðim Gibi Yaþayayým… Son Gülüþünün Sýcaklýðý Kalsýn Gözlerimde… Son Söylediðin Söz Elveda Birtanem Deðil SENÝ SEVÝYORUM Olarak Kalsýn… Sen Git Ben Gelmiyorum… SENDEN KALANLARLA BURADA KALACAÐIM… Ýki Damla Yaþ Akacak Gözlerimden… Her Damlada Sana Yeniden Aþýk Olacaðým!!!!!!!!!!!

sebnemsever_42

yüreðine saðlýk çok güzel bir yazý tebrikler teþekkür ederim....
Sözüm ki tek sana geçmez celladýmsýn ey zaman..![/b]

3va

Caným çok güzel bir yazý gerçekten
Teþekkür Ederim...

"Hiç Bitmeyecek Bu Gece… Bundan Sonraki Gecelerin Bitmeyeceði Gibi.."

|Ayþe|ÇOK SAGOLUN DESTEGÝNÝZ ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER....

|Ayþe|

sevgi nedir bilirmisin ey sevdiðim
insanlarýn kendilerine fýsýldadýklarý
belli zamandan sonra kendilerine baðlandýklarý duygu mu sence
yada ayrýlýk gelip çattýmý sensiz ve sessiz yaþamak mý
yada özel günlere alýnan bir tek gülmü
yada senden ayrýldýktan sonra sadece seni düþünüp
sonraki akþam seninle yapacaðým yürüyüþmü acaba?
bence hiç birisi!
sevgi sevdiðinin yüzünü görmeden onu sevebilmektir
sesine aþina ile dinlemektir
onun gözlerinin içine bakýp
sanki onun dünyada tek bir elmas misali þaþkýnlýkla yüzüne bakabilmektir.
sevmek o kadar kolay bir þey deðildir sevdiðinide belli etmek
insan sevgisini ölümüyle kanýtlayamaz ölüm sadece kolay yoldur
önemli olan sevdiðinin karþýsýna çýkýp dim dik durup ona gönlünü açmaktýr ona sen benim yarýmsýn demektir
söylermisin ey sevdiðim
sana gönlümün yarýsýný verirsem ben neyle yaþarým
söylermisin ey sevdiðim ???
gönlü açýk kiþilere selam olsun

|Ayþe|

                 ÖTEKÝ YARIM...

Hep Hüzünlerimi Yazardým Yüreðime Biter Diye. Belki Yüreðimde Birileri Görürde O Hüzünlerimi Benden Alýr Diye. Ben Hüzünlerimle Sevdiðimi Yeni Anlýyorum. Oysaki Sevmenin Ne Olduðunu Daha Yeni Yeni Çarpýyor Yüzüme. O Hüzünlerim Hep Benden Uzak Tuttu Sevmenin Ne Alduðunu. Okadar Çok Alýþmýþtýmki O Yüreðime Yazdýðým Hüzünlerim Olmasa Sevemeyeceðim Sevdamda Hep Birþeyler Eksik Olacak Sevdam Hüzünlerimde Doðacak Sanýrýdým. Sonra O Hüzünlerim Hep Kendisi Gibi Acý Çekmekten Hoþlanan Sevda Sarhoþlarýný Bulurdu. Al Ýþte Bu Senin Öteki Yarýn O Yarýn Almazssa Sen Eksik Kalýrsýn Derdi. Öteki Yarýmý Sevdamý Buldum Diye Ne Çok Sevinirdim. Sevinirdimde Peki Neden Sevindiðim Halde Acý Çekiyorum Sorusunu Kendime Hiç Soramazdým. Tam Sormak Ýstesem Hüzünlerim Acýlarý Hafifletir Ve O Sevda Delisini Kýsa Bir Süreliðine Bana Teslim Eder Benim O Soruyu Unutmamý Saðlardý. Ýþte Tamam Ellerimde Þimdi Öteki Yarýmýn Yanýndayým Buldum Sevdamý Diye Sevinirken Basitçe Bir Adý Ýmkansýzlýk Birkaç Söz Ederek Yarým Býrakýrdý Beni... Oysa Ki Yeni Gelmiþti Oysaki Beni Tam Dudaðýmýn Altýndan Öpecek Evliliðimize Dair Hayaller Kuracak Minik Minik Yavrularýmýz Olacak Hayata Hep Pembe Bakacaktýk. Olmadý Yapamadým Öteki Yarýný Sevemedim De Mi Hayat Onu Alýrdý Benden. Sevgime Ýnanmadýdamý Bende Gitmeye Kalkýyor.. Sevdam Sevðim Aðýr Mý Geliyor. Sonra Gitmeler Oyunu Oynatýrdý Bana. Þimdi Gidiyorum Derdi Gidiyorumki Beni Unut Mutlu Ol Derdi. Her Gittiðinde Ellerim Boþ Gözlerim Kanlý Uykudan Uyanmýþ Bir Bebek Gibi Hissederdim Kendimi. Sanki Dünyada Bir Tek Ben Kalmýþým Bebek Baþýma. Kimsecikler Yok Her Yan Bir Boþluk. Öteki Yarýmý Beni Nasýl Býrakýrsýn Öteki Yarýmsýz Ben Nasýl Yaþarým….

|Ayþe|


Hic bitmesin, birakmasin beni, istemiyorum onsuzlugu,
o aciyi tatmak istemiyorum, yine bir Hasrete göz yummayi
ve o anlari düsünüp özlemeyi, caresizligi yasamayi istemiyorum,
belkide sonu cok kötü olacak, belkide beni bir Bosluga düsürüp birakacak, kim bilir belki ben onu hic tanimamiscasina unutacagim,
ama gitmesin O, cikmasin Hayatimdan, yok olmasin bir anda
Hayallerim ve Düsüncelerimden,
Yanlis Yoldaysam, bos Hevesdeysem, imkansiz Tutkudaysam,
elime hic birsey gecmeyeceksede ben bunu istiyorum,
Onun o Sefkat ve temiz
Duygusunu kaybetmek istemiyorum,
O beni iyi biliyor, taniyor, yada bana öyle geliyor ama bitmesin,
Terk etmesin bu Duygu beni, belki bu Zamana kadar Yasamduygusu
Büyük Sevgi ve Degerlerimi kaybetmeye göz yumdum ama
O kaybolmasin hep kalsin bende, daima benimle olsun,
onun Sevgisi cikmasin Hayatimdan, Ruhumdan,
bana SIkIntIyI, Agirlik duygusunu, Sorumlulugu yasatmiyor,
O beni iyi anliyor, ah Allahim ne olur ne olur Onsuzlugu
Karsima cikarma O yüzüme bile bakmak istemeyecek olsada,
bilmiyorum belkide ben ona gözlerimi cevirmek istemeyecek olacaksamda, bu Istenilmeyen seyler yasanacaksada,
Biz hep ayni sekilde kalalim Onun bana güc veren Destegi
Yasattigi Sadakati vede O imkansizi basarma örnegi güzel Sevgisi
Gitmesin, Bitmesin!

burki

paylasýmlarn için saol :)

|Ayþe|


paylasýmlarn için saol :)


saðol  arkadaþým..teþekkürler...

|Ayþe|

Sen hep benim gözlerimi sevdin
Onlar benim ormaným derdin
Baktýkça kayboluyorum ve ruhumun ulu agaçlar gibi
Yükseldigini hissediyorum derdin hep...
Yükseldigin dogruydu
Çünkü sen gözlerime baktýgýnda
Hep kendini gördün
Orada sen vardýn
Sana olan aským
Seni öyle büyütmüs devlestirmisti ki
Gözlerime baktýgýnda bile
Gördügün kendin oluyordun...
O yüzdendir ki sen beni degil
O gözlerde gördügünü, kendini sevdin hep...
Keske bir kere olsun
Yüregime de bakabilseydin...
O zaman senin için nasýl yandýgýný,
Deli gibi attýgýnýda görecektin...
Belki o zaman kulaklarýnda söylediklerimi duyardý!..
Ama hiç bakmadýn ki...
Sen hep yesile sevdalý kaldýn
Bense hep morlarýn kadýnýydým...
( yesil=özgürlügü , mor= tutkuyu )

|Ayþe|

anLamsýz duyguLarým , BakýþLarým AnLamsýz
YokLuðu Yok Bu Askýn ...

SarýLma , KokLama , AðLama , Kýzma Bana
Faturasý KesiLmemiþti ki ; AyrýLýðýmýza

Bütün GünahLarýn Bende KaLsýn ,
Seni BoþLuða Atýyorum ...

Yaþamýn Bensiz , AcýLarýn ,
MutLuLuðun Bensiz...

Viran oLmuþ Bu PasLý Yürek ,
Kimseyi Sewemezki ..

Hadi Kop Artýk Benden Git .!
UzakLaþ Bedenimden ,

anLamsýz duyguLarým , BakýþLarým AnLamsýz
YokLuðu Yok Bu Askýn


|Ayþe|

Dün Gece Gözlerimdeydin Ellerini Hissettim Tüm Sýcaklýýyla Ellerimde Ve
Sözlerinle Dokundun Kalbime ,..
Bu Geceyse Düþüncelerimdesin
Sensizliði Yaþýorum Hayalim Gozlerimin Önünde,
ve Kendimi Ýnandýrmaya Çalýþýorummm
Birdaha Asla Ellerime Deðmiceine,
Ne Kadar Kaçsam Da Yakalýo Hayalin Beni
Ve Her Gece Gibi Bu Gecede Özlüyorum Seni...
Gelmeyeceðini Bile Bile Belkide Gelir DÝye...

|Ayþe|

BÝTÝRMEYE HAZIRIM SENÝ…

EÐER HERÞEY BÝR GÜN BÝTECEKSE VE BU BÝTÝÞÝN AYAK SESLERÝ KULAKLARIMI TIRMALIYORSA, KARANLIKLAR HIZLA ÜSTÜMÜZE GELÝYORSA, HERÞEY BELLÝYSE GÖZLERÝN BENDEN KAÇMAYA BAÞLIYORSA BÝTÝRMEYE HAZIRIM SENÝ..

AÇLIKTAN DEÐÝL ÞU DÜNYADA ÇEKTÝÐÝM YADA SOÐUKTAN,SICAKTAN VEYA KARANLIKTAN DEÐÝL.UMUT TAÞIYAN BÝRÝYDÝM SENSÝZLÝKTEN ÞU DÜNYADA ÇEKTÝÐÝM.ÝÞSÝZ KALMAKTAN DEÐÝL,ÝNSANLARIN KÜSMESÝNDEN DEÐÝL,YENÝ ELBÝSELER ALAMAMAKTAN DEÐÝL.ÝSTEDÝKLERÝM OLMAMASINDAN DEÐÝL.SENSÝZLÝKTEN ÇEKTÝM BEN.

YALAN DÜNYANIN ÝÇÝNDE YALAN AYRILIKLAR YAÞADIK DUYGULARIMIZI NASILDA GÖZGÖRE GÖRE YIPRATTIK.BÝR KALBÝ ALIP ELÝMÝZE YILLARCA TAÞIYAMADIK BE.AÇLIKTAN DEÐÝL, UYKUSUZLUKTAN DEÐÝL, YAÐMURLARDA ISLANMAKTAN DEÐÝL,ÝÞSÝZ KALMAKTAN DEÐÝL.SENSÝZLÝKTEN ÇEKTÝM BEN.

YAZIYORUM BELKÝ HERKES GÖRÜYOR ANLIYOR KIZMA NE OLUR.ÝSTERSEN KIZ ARTIK UMRUMDA DEÐÝL.ZAMANLA SENSÝZ YAÞAMAYA DA ALIÞTIM BEN.SANA DÖN DEMÝYORUM KÝ NEDEN ÜSTÜNE ALINIYORSUN.BÝR MESAJ YOK BURDA SANA YADA VAR NE FARKEDER. DÜNYAMA GÝRDÝN ELLERÝNLE YIKTIN MUTLULUK KALEMÝ.KENARA ÇEKÝLDE SANA DA ÞICRAMASIN ACILARIM.SENSÝZLÝÐE ALIÞMIÞ OLSAM DA ACILARIN SANA DA BULAÞMASINA DAYANAMAM. KATLANAMAM.
HÝÇ BÝR ÞEYDEN DEÐÝL SENSÝZLÝKTEN ÇEKTÝM BEN………

8 TEMMUZ 2006
AKÝF KURT

|Ayþe|

MASAL


Uyanmak istemediðin derin bir uyku,
Her defasýnda görmekten býkmayacaðýn bir rüya,
Dinlemekten býkmayacaðýn bir masal...
Bir varmýþ bir yokmuþ diye baþlar rüya perisi sözlerine,
Çok çok uzaklarda,güzeller güzeli bir prenses ve minik bir cüce varmýþ...
Diye devam eder.
Bir gün cüce prensesi görür ve aþýk olur der...
Mýþýl mýþýl uyamaya baþlarsýn bu sözleri dinlediðinde..
Uyanmak istemediðin derin bir uyku,
Her defasýnda görmekten býkmayacaðýn bir rüya,
Dinlemekten býkmayacaðýn bir masal...
Saatler saatleri,günler günleri kovalar.
Aradan aylar,yýllar geçer,
Bir anda gördüðün rüyadan uyanýverirsin,
Dinlediðin bir masalmýþ,gerçeklerin nefesini yüzünde hissedersin.
Uyanmak istemediðin bir uyku,
Her defasýnda görmekten býkmayacaðýn bir rüya,
Dinlemekten býkmayacaðýn bir masal...
Meðer her þey sadece bir masalmýþ...

Bizler masallarla büyümedik mi??  Aþk da masal dinlemeyelim diðmi?  Güzellllll masallarrr her kezeee

aroses

tesekkürler yüregine,emegine saglik ;)

Yukarı git