LeYLaYLa MeCNuN AsK GöRSüN...!!!

Başlatan Abdulllah, 08 Haz, 2006, 13:42

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllah

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
cr@zysouth

 :acaba:  olur mu yaw aþk :melek: :melek: :melek: GÜZEL!!!  tabi doðru insaný bulduðunda güzel...
TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNN...!!!

ferdi

Ve þimdi ömrümde ilk kez bir sigara yakýp; dumanýný ciðerlerime deðil, ta iliklerime çekiyorum. Gün doðmuþ, gün batmýþ kimin umurunda.

emeðine saðlýk arkadaþým :ok

Abdulllah

teþekkürler
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
senem albayrak

bu yazý olduðu gibi alýntýdýr çünkü ben bu yazýyý sevgi bahçesi sitesinde yitiksevdalar adlý kiþide çok çok önceden okumuþtum hatta yazý günün yazýsý olmuþtu stede bide teþvik ödülü adayý olarak gösterilmiþti çok ayýp baþkalarýnýn yazýsýný çalmayalým yada ait olan kiþinin adýný yazalým bu emeðe saygýsýzlýktýr....

Abdulllah

Arkadaþlar Yapýlan Yanlýþlýktan Dolayý Özür DÝlerim

Gereken Düzenleme yani yazarýn Ýsmini Konuya Eklendi
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
yitiksevdalar

#21
06 Ara, 2006, 16:53 Son düzenlenme: 06 Ara, 2006, 16:55 yitiksevdalar
Hassasiyetiniz için teþekkür eder, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim..

Sevgi, dostluk ve muhabbetle

Abdulllah

asýl ben size teþekkür ederim

saygýlarýmla
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
halley

SELAM   MERHABALAR  BEND E YENÝ  ÜYE OLDUM VE  BÝÞEYLER  KATMAK  ÝSTEDÝM  UMARIM BEÐENÝRSÝNÝZ ;)Gece laciverte akýyor..o avucuna yýldýz koyduðun meleðin aðlýyor. artýk yýldýzýmýz yok bizim sende yoksun bende yokum. keþke kendimiz için yaþayabilseydik heran. onlar alsalardý dünyalarýný baþlarýna çalsalardý keþke biz olabilseydik gitseydik sonrasýnda yok yok. bu kadarýný istemeye hakkým yok ne sana kýzýyorum ne de o ele avuca sýðmayan bana.benim isyaným kendime bir an yaþýyorum sandým ve çok oldu avuçlarýna býrakalý özgürlüðümü affet sevdim. sevdim sevdim sevdim iþte. þimdi yenik düþtüm boylu boyuna çaresiz kaldým beni tek býraktýn olmadý daha fazla dayanamadý bu yürek sen ve ben kavramlarýna. biz oldum ben tek baþýma þimdi keþke gel diyebilsem.yok yok hakkým yok bu kadarýna.. sevgilim tapýnaðým tek düþüm ölümsüzlüðüm herþeyim. ne kadar dayanýr bilmiyorum ufacýk yüreðim sensizliðe ki yaþamak sensizlikte yaþýyorsam bilki bu batasý uzak þehirde senin nefesini buluyor senin nefesini öpüyor senin nefesini içime çekiyor olmamdýr.

Biliyorum artýk yýldýzýmýz yok bizim , hani içinde biz olan yýldýzýmýz , meleðin aðlýyor meleðin üþüyor, meleðin utanýyor ki avuçlarýndan düþürürken yýldýzýmýzý kimin düþünü gerçekleþtirdi bilmiyorum ama ben artýk kayan yýldýzlarda dilek tutmuyorum...
DünYaDa Hiç KimSeYe GüVenMe CünKi BeYaZ GüLüN BiLe GöLGeSi SiYahTir

halley

Seni düþünmüyor deðilim
Aklýmdasýn en gereksiz zamanlarda hatta
Geçen zaman unutturmuyor seni
Aksine geçtikçe günler anlýyorsun birþeyleri
Manasýz bir gülüþ,tebessümsün yüzümde
Ne gülüþe benziyorsun,ne de aðlamaya
Tuhaf zamanlarda giriyorsun içime
Sebepsiz fýrtýnasýn yaz mevsimimde
Ýçimden çok sözler geçer sana dair
Gülüþünü özler,sesine hasret kalýrým bazen
Birþeyler var bilmem farkýnda mýsýn?
Adam gibi ayrýlmayý bile beceremedik  (ALINTIDIR)
Bir þiir gibi yazdýk ama sonunu getiremedik
Son bir söz kaldý þiire,bir tek kelime belki
Bulmaya çalýþýyorum o sözü yokluðunda bile
Ne cesaretim var seninle olmaya ne de isteðim
Ben senin bildiðin beni yitirdim
Anlatýlmaz bir duygu,bilinmez bir boþluk
Hissetmesem böyle olur mu bunca zamandan sonra
Söylemem gerekenler bunlar deðil farkýndayým
O kadar boþ ki ben bile hayret ediyorum kendime
Konuþsam diyorum,arasam,bir mesaj belki
Ýçimden geçenleri bir bir saysam diyorum
Dinlersin eminim takmasan bile
Ýçin acýr,üzülürsün belki
Yap diyorum,çekinme,utanma
Bir defa geliyoruz hayata
Sonra gerçekle yüzleþiyorum
Ve söylenecek tek bir kelime,söz bulamýyorum
Bunu anladýðým günden beri
Vazgeçtim,düþünmüyorum
Ýstesem de olmuyor,boþ geliyor
Yerine birisini koyamadýðýmdan deðil
Seni sevdiðim gibi kimseyi sevmemeye yemin ettim
Sözümü tutuyorum
Artýk seni düþünmüyorum.
DünYaDa Hiç KimSeYe GüVenMe CünKi BeYaZ GüLüN BiLe GöLGeSi SiYahTir

|Ayþe|

paylaþýmlar çok güzel..

Aþkyýldýzý

#26
15 Şub, 2008, 18:55 Son düzenlenme: 05 Nis, 2008, 23:36 Aþkyýldýzý
            Kimsenin  bilmediði bir gerçeksin  yüreðimde
            En  derinden  hasretim  ama ne    çare
            Nasýl  yaþayacaðým  bir ömrü  sensiz
            Aþýðýným   anlamasan   bilmesen de
            Ne  LEYLA  sevmiþtir ne ASLI benim gibi  böyle
                                           
                  Aþk yýldýzýndan  herkese selam..
                  (aþka   daima   inanýn  arkadaþlar..)
AÞKYILDIZI:
YILDIZLARIN    EN    PARLAÐI
*************************

HAYAL

teþekkürler aþkyýldýzý paylaþýmýn için :ok


Yukarı git