Anneler Gününe Özel

Başlatan KaLpsiz, 05 May, 2006, 23:07

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

KaLpsiz


C  A  N  I  M    A  N  N  E  M

GÜLLER ELÝNDE SOLMASIN, TEBESSÜM YÜZÜNDEN EKSÝK OLMASIN, MUTLULUK ÝSE YOLDAÞIN OLSUN...

BÜTÜN ANNELERÝN "ANNELER GÜNÜ" KUTLU OLSUN

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~KaLpsiz

Bir zamanlar dünyaya gelmeye hazýrlanan bir çocuk varmýþ.

Bir gün Tanrý'ya sormuþ;
"Tanrým, beni yarýn dünyaya göndereceðini söylediler.
Fakat, ben o kadar küçük ve güçsüzüm ki, orada nasýl yaþayacaðým?"

"Tüm meleklerin arasýnda senin için bir tanesini seçtim, O seni bekliyor olacak ve seni koruyacak. Meleðin sana hergün þarký söyleyecek ve gülümseyecek. Böylece sen onun sevgisini hissedecek ve mutlu olacaksýn."
"Peki, insanlar bana birþey söylediklerinde, dillerini bilmeden, söylediklerini nasýl anlayacaðým?"

"Meleðin sana dünyada duyabileceðin en tatlý ve en güzel sözcükleri söyleyecek.

Sana konuþmayý, dikkatle ve sevgi ile öðretecek."

"Peki, ben seninle konuþmak istersem ne yapacaðým?"

"Meleðin sana ellerini açarak bana dua etmeyi de öðretecek."

"Dünyada kötüler olduðunu da duydum.
Beni onlardan kim koruyacak?"

"Meleðin seni kendi hayatý pahasýna da olsa koruyacak."

"Fakat, ben seni bir daha göremeyeceðim için çok üzgünüm."

"Meleðin sana sürekli benden söz edecek ve ulaþmanýn yolunu öðretecek."

O sýrada cennette bir sessizlik olur ve dünyanýn sesleri cennete kadar ulaþýr.
Çocuk gitmek üzere olduðunu anlar ve son bir soru sorar;

"Þimdi gitmek üzere isem, benim Meleðimin adý ne?"

"Meleðinin adýnýn önemi yok yavrum. Sen onu, ANNE diye çaðýracaksýn."

Sana Sunduðum Aþk az mý geldii ? Yoksa ellerin verdiði dahamý çok hoþuna gitti ?  ~ ??????z ®?? ? ~3va

Uyusun da büyüsün
Derdin büyüdüm anne.
Bana o ak sütünden
Verdin, büyüdüm anne.

Uykuma yýldýzlarý
Serdin , büyüdüm anne.
Anne güzelliðine
Erdin, büyüdüm anne...


3va


annem güçlü yeminleri severdi
bir de bizleri
babamýn iki dudaðý arasýnda
çýtkýrýldým kadýnlýðý
uzaklýk nedir bilmeden
bilmeden uzayda gezinen dünyayý
baþakla bir olur
severdi topraðý

annem
her nefesinde küçücük azrailler
sen yeter ki üzülme
ben eskisi gibi koyarým baþýmý dizlerine
annem
unut her þeyi
bu gün gülümsemen benden


Seni Çok Seviyorum Annemmmmm.....3va

EN GÜZEL SÖZ,
HENÜZ SÖYLENMEMÝÞ SÖZDÜR...
SÖYLENMEMÝÞ BÜTÜN GÜZEL SÖZLER
ANNELERÝMÝZÝN OLSUN...Öncelikle kendi Annem olmak üzere
tüm Annelerimizin Anneler Günü'nü þimdiden kutlarým...


Kalpsiz bu güzel konu için teþekkür ederim...

D??i?

saðolunn çok güzeller hepsi annelr bitanee yaaw :)

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

C@NiK

Tüm Annelerin Anneler Günü Kutlu Olsun / NE YAPSAKTA  HAKLARI ,EMEKLERÝ ÖDENMEZ SAYGILAR ;)

giz

bende  annemi özledim yaaa:(   kaç aydýr göremedim bi tanemi....umarým en kýsa sürede  gidip görürüm :'( :'(

    annemim  de anneler günü kutlu olsun...nice  yýllara dielim cnm la:)


                GErçekçi  ol ;imkansýzý  iste

Saripapatya


Tüm Annelerin Anneler Günü Kutlu Olsun / NE YAPSAKTA  HAKLARI ,EMEKLERÝ ÖDENMEZ SAYGILAR ;)+1 :)
Forum KuraLLarina uyaLim.. uymiyanLari uyaraLim.. emi  :papis

Abdulllah

Seni Seviyorum Annecim
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
3va

Seni cok seviyorum Annem
Günün kutlu olsun...

pepe baba

TUT ELÝMÝ ANNEM

TUT ELÝMÝ ANNEMTut elimi annem
Ah annem, caným annem.
Gül bahçesi istemem,
Yüreðini açtýn ya
Yeter bana.Güllük gülistanlýk benim için hayat...
Ama annem düþündün mü hiç?
Ya yorgun düþerse bu yürek.
Bakmaya bile kýyamadýðým
Kokusuna dayamadýðým güller
Solarsa bir hazan sabahý ansýzýn.
Nasýl bakarým anne gökyüzüne?
Dökülürken gözyaþlarýn gökten.
Ve nasýl dayanýrým bu acýya?
Dökülen her yaprak yüreðimi yaralarken.
Nasýl bakarým o viran bahçeye?
Bir kývýlcýmda, yanar yüreðim.
Ama hiç bir yangýn
Senin kadar sýcak deðil be annem...
Nasýl da üþürüm sensiz,
Gözümden akan her damlada ne fýrtýnalar eser,
Ne firari hayallere dalar bu yaþlý gözler,
Ve akan her damla
Haykýrýr baþýboþ yalnýzlýðýma.
Hazan yelleri eserken annem
Bu körpe yüreðimde
Güneþ açar mý hiç?
Mis gibi kokan bu menekþe,
Bülbüller þakýr mý kahkaha ata ata?
Bahçedeki gülümüz,
Sümbül gibi büker mi boynunu yoksa?
Duyabilir miyim kanat çýrpýþýný Turnalarýn,
Unutur musun beni annem?
Tembihler misin büyüklerin gittiði her yere gidilmez diye?
Bilirim korkarsýn gelirim peþinden diye.

    ANNEM

Annelerin en güzeli,
Sensin, benim güzel annem.
Ilýk esen bahar yeli,
Sensin, benim güzel annem.
 
Güneþ yüzlü, altýn kalpli,
Aðýr baþlý, tatlý dilli,
Meleklerin eþi sanki
Sensin, benim güzel annem.
 
Açan çiçek, çaðlayan su,
Gülümseyen engin duygu,
Evimizin mutluluðu
Sensin, benim güzel annem.

Dj_GaRDiYaN

slm bende annemin ve Tüm annelerimizin gününü kutluyorum az sonra bende þiir eklicem tüm annelerimize yazýyorum .....

yesim

merhaba bende caným annemin anneler gününü kutluyorum.. seni seviyorum annem sen benim canýmsýn... Allah seni baþýmýzdan eksit etmesin. anne olmayý her genç kýza nasip etsin..

pepe baba

ANNELERE MEKTUP

ANNEME MEKTUP

Ah anam, bu yabanda hoyrat rüzgarlar esti,
Güler yüzlü, medeni (!) haramiler yol kesti,
Can verirdik uðrunda sevdamýz mukaddesti,
Baðýndan koparýlan güllerime aðladým...

Korkularým büyüyor peþime sal gölgeni,
Hüzün yoldaþým oldu, terketti umut beni,
Ne olur dualarla yine sen avut beni,
Benden uzaða giden yollarýma aðladým...

Yapayalnýz ölürsün hasta olsan kime ne ?
Komþular duvarlarý aþýp gelemez anne,
Nice insanýmýzýn ateþ düþtü kalbine,
Dört bir yana savrulan küllerime aðladým...

Burada akla ziyan öyküler yaþanýyor,
Geceler kahrolmakta, þafaklar utanýyor,
Perdeler yýrtýldýkça sokaklar utanýyor,
Döndüm kendi içimde hallerime aðladým...

Neler yitirdik neler, varamadýk farkýna
Temeline harç olduk, ter akýttýk arkýna,
Zamanla boðuþarak dönsün diye çarkýna,
Kaptýrdýðým elime, kollarýma aðladým...

Güzel anam, ezandan mahrum olmak ne demek ?
Hasret zindanlarýnda mahkum olmak ne demek ?
Diyar diyar gezdirdi bizi bir dilim ekmek...
Baþýný alýp giden yýllarýma aðladým...


Yukarı git