sizce AÞK nedir?????

Başlatan D??i?, 29 Mar, 2006, 11:58

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

HýrçýnGüzel

aþk elindekini paylaþabilmektirrrrr
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

D??i?

aþk onun yanýndayken kendini unutabilmektirr

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Nazlý_Çiçek

En tatli gelen sevinc ve en kötü gelen aci asktir

^°^anladim sevmeyeceksin beni sen nazlý cicek
hasta gonlum yine hicranini yalnýz cekecek
bil ki ruhum seni cýlgýnca severken ölecek
yine sensin beni bir divane edecek ^°^

D??i?

gözyaþý,mutluluk,huzur,sevinç,hepsi aþkýn içindedir

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

siyahi44

bence aþkýn tanýmý yoktur aþk çok farklý çok güzel bir duygu herkes zaten aþýk olamýyor vede aþký yaþayamýyoruz çok az kiþi aþký gerçekten tadar.
Ben Sensiz Mutsuzken Sen Bensiz Mutlu Olabiliyorsan, Dilerim Allah Dan Benim Mutsuzluðum Kadar Mutlu Olursun....

HýrçýnGüzel

aþk herþeyi göze alabilmektirrr
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

rash_05

aþk hayatýn tadýdýr.

HýrçýnGüzel

aþk;ne olursa olsun O'nu affedebilmektirrr
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

3va

hiçliktir aþk...

D??i?


bence aþkýn tanýmý yoktur aþk çok farklý çok güzel bir duygu herkes zaten aþýk olamýyor vede aþký yaþayamýyoruz çok az kiþi aþký gerçekten tadar.


sana katýlýyorummmm..ve ben gerçekk aþký yaþýyorumm GERÇEKTEN çok farklý bi duygu..
öle 2 3 günlük eðlence de diil bizimki ömürlük (:) :$

Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.Sen canýmsýn canýmsýn, damarýmda kanýmsýn,damarýmda kanýmsýn.
Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.Ben sende tattým aþký sevdayý, sende anladým bir tek kalmayý,birini sevip onun olmayý.

Nazlý_Çiçek

ASKI YASAYAN BÝLÝR ASK SONUNUN NE OLDUGUNU BÝLMEDEN ÜSTÜNE KOSARAK GÝTMEKTÝR.

^°^anladim sevmeyeceksin beni sen nazlý cicek
hasta gonlum yine hicranini yalnýz cekecek
bil ki ruhum seni cýlgýnca severken ölecek
yine sensin beni bir divane edecek ^°^

HýrçýnGüzel

aþk bazen en büyük çýkmazlýktýr
Boþ yere çýrpýndý yüreðim.
Yok yere tuttu nefesini.
Benim susmayan kalemim seninse boþ konuþan dilin en mutsuzundan bir son yazmýþ bile bizim için...
Þimdi nokta koymak düþer bize...
HADÝ!! ÝNDÝM BEN SAHNEDEN.ÇEKTÝM ELÝMÝ AYAÐIMI.NOKTAYI SEN KOY,PERDEYÝ SEN ÇEKDE YÝNE ALKIÞLASINLAR SENÝ...

gevramin

aþk nezaman nerde nasýl karþýna çýkacaðý belli olmayan anlatýlmayan sadece yaþanan bi duygudur.
acýsýda cabasý tabi....

DagLýCa

Aþk iradenin ereðidir. Her çeþit dýþsal emir ve baskýlardan çok usa uymak gerekir. Ýradenin ereði olan bu aþktan baþlayýp tutkuda sona eren bir yaþam mutludur. Bunlardan birini seçmem gerekse 'aþk'ý yeð tutarým. Biz aþk karakteri ile doðarýz. Aþk ruhumuz yetkinleþtikçe geliþir ve bizi güzel görünen þeye sürükler. Bundan sonra artýk bizim bu alemde sevmekten baþka bir þey için var olduðumuzdan kim kuþkulanýr? ... Aþkýn konusu güzelliktir ve insan evrenin en güzel nesnesi olduðu için dýþarýda aradýðý bu güzelliðin örneðini kendi içinde bulmasý gerekir. Bu itibarla insan ancak kendisine benzeyeni ve olabildiði kadar kendisine yaklaþaný sever. Sevmeye baþlayýnca eskisinden bambaþka bir insan olduðumuzu anlarýz.
Aþktan söz ede ede insan aþýk olur

aroses

[font=Verdana]AÞk unutamamak özlemek,özlenmek ve sabretmeyi bilmek demektir[/font]

Yukarı git