Canýmdan çektiðin adýný benim için saklar mýsýn?

Başlatan Abdulllah, 23 Oca, 2006, 16:18

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Abdulllahhayatýn nerede döneceðini bilemedim

ve nerede duracaðýný...

hep yüzersem bir yere mutlaka varacaðýmý sandým

yorulan kollarým beni býrakýnca ayrýlmak baþladý

karanlýkla birlikte hayat bir gemiye binip uzaklaþtý
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllahoradan bak her þeye

geceye ve düþlere...

bütün dünyasý bir su birikintisi olan böceðe...

birden yerinden ayrýlan taþ parçasýnýn öyküsünün baþladýðý yere...oradan bak her þeye

sana, bana...

bir de ayrýlýk döþeli çimenlere...

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllahher zaman birþeylere son verip

her zaman birþeylere baþlamak zorunda kalýnca

nabzýmýn yavaþladýðýný seziyordum

daha ne kadar dayanabilirdim bu yolculuðun deðiþkenliðine

artýk bir yer seçip oturmalýydým

ve penceremin içine sýðan manzarayla yetinmeliydim

iþte buydu yaþlanmanýn belirtisi

hayat benden ayrýlýyordu, ben hayatýn benden ayrýlýþýný

seyrediyordum

bu yüzden duvarlarýmdaki tablolar sonbahar anlatýyordu

bu yüzden þimdiden terkedilmiþti gelecek
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllahaçýp yelkenlerimi, en uzaðýna dünyanýn, uzanmaktýr belki

uçsuz suyunda denizin, dalgalarýyla boðuþmaktýr belki

her ayrýlýðý unutturan...

ben gemimi senin sahiline demirlemiþken

þimdi ayrýlýk türkülerinin yeliyle baþka topraklara adanmýþým

SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah'yolun sonu' dediler, 'artýk yere inme zamaný'

'sarý, bedenden düþmektir yere; yeþil, yeniden doðmak bedende'

ayrýlýðý renklere yükleyenlere direniyorum bak

buz tutmuþ gecelerde bile
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

nekadar uzaklarda olsanda
ellerim engin mesafelere uzanamasada
sana sarilip dokunamasamda
kokunu icime cekip kokliyamasamda
hala icimdesin hala sol yanimda...

canimin icisin herseyimsin ne olur gitme
doyamadim o melek misali yüzüne
saramadim tutunamadim o sicacik bedenine
aldigim nefesim hayatimin anlami sensin
sen benim bütün umudum benim bebegimsin...

korkarim sensizlikten yokluguna alisamam
herseye dayanir bu yürek sensizlige dayanamam
beklerim seni hala icimde bir umutla
bu deli yüregim gittigin andan beri haykirislarda
volkanlar patlar yüregimde
baskasina haramsin bunu cümle alem bilsin
sen yanlizca benimsin benim bebegimsin...
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Abdulllah

KANAYANKesif bir sonbahar sabahýydý

Gözlerin sevgi-msi

Umutlar aþk-trak-tý                    Sývasý eskimiþ bir evi gösteriyorsun

                    Çekip gidiyor yüzündeki son tren

                    Çocukluðundan kalanSuçlu bir sonbahar rüzgarýydý

Gözlerin sevgi-msi

Umutlar aþk-trak-tý                       Tüm yaþamlarý bir solukta içmiþiz de

                       Geride kadim söylenceler varmýþ,

                       Düþlerin þahmaranTuhaf bir sonbahar anýsýydý

Gözlerin sevgi-msi

Umutlar aþk-traktý                       Mahallenin çocuklarý ünlüyor derken

                       Cebinden yeþil bir zaman çýkarýyorsun

                       Unutuldu kanayan
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
yalniz_kumru

canimmmmmmmmmmmmmmm bitanemmmmmmmmmmmm ellelrine saglik cok güzel gercekten harikasin yine

Abdulllah

ne demek bitanem her zaman
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
Canik

emeðine saðlýk arkadaþým çok güzell gerçekten ;)

Abdulllah

saðollasýn cadýý
SanaL AleM Ýþte DalGasýZ DenÝzE HerkeZ KapTaN ?
delikiz

Seviyor, sevmiyor

Ne çok "Seni seviyorum"larýnýz var. Her yere yazýyorsunuz. Herkese söylüyorsunuz. Her zaman kullanýyorsunuz. Sevginizden çok "Seni seviyorum"larýnýz. "Sen" diye hitap edebildiklerinizden bile çok.
O kadar kýsa ki sevgilerinizin ömrü, ard arda ekleseniz dahi, kelebek ömründen kýsa kalýyor.
Sevginizi saklamýyorsunuz güya. Ama sevgi ile olan mesafenizin uzaklýðýný "Seni seviyorum"larýnýz ele veriyor.
Ortaya "çok" ekliyorsunuz, "gerçekten" ekliyorsunuz. Baþýna ve sonuna mahzunluk ekliyorsunuz. Ekliyorsunuz ki, milyonlarca "Seni seviyorum"dan farklý olsun sizin söylediðiniz. Ama olmuyor.
Herkesi "Seni seviyorum" demeye davet ediyorsunuz. Suç ortaðý arýyorsunuz. Güya, herkesin maske takmasýyla hayatý maskeli baloya çevirip vicdanýnýzý rahatlatacaksýnýz.
Sadece sizin ve sahte sevgilinizin deðerini düþürmüyorsunuz. "Sevme"nin deðerini de yerle yeksan ediyorsunuz.
Öyle bir cümle kuruyorsunuz ki, "sen" gerçekten "sen" deðil; baþkalarýný kastediyorsunuz. "Sevmek," gerçek "sevmek" deðil; baþka duygularý anlatýyorsunuz. Birinci tekil þahýs eki de sizi anlatmýyor; belki baþka yüreklere tercüman oluyorsunuz.
Kalp þekilleri arasýnda olmasý neyi deðiþtirir ki? Taþ gibi soðuk.
Gülümseyerek söylemeniz ne farkeder ki? Takým elbiseden daha resmî. Buðulu gözlerle telaffuz etseniz ne yazar? Ýçten olmadýðý besbelli.
Tamam, yüreðinizde bir yerlerde sevmeye karþý bir iþtah, bir açlýk var. Ama, bu açlýðýn reçetesi bol bol "Seni seviyorum" demek mi? Kalp resimleri mi? Hüzünlü þarkýlar mý? Ayrýlýk aðýtlarý mý?
Daðlara, taþlara yazdýnýz, ama yine de sevmiyorsunuz, deðil mi? Sevginiz tükeniveriyor, kalmýyor. "Sevgim bitti, hâkim bey" diyorsunuz bükük bir boyun ve kýsýk bir sesle.
Tutunamýyor kalbiniz, böyle kaygan zeminlerde, böyle küçücük maskelere, böyle acemice...
"Seni seviyorum"larýnýz bol, herkese yetip de artacak kadar bol. Ama, "Seni seviyorum"larýnýz bol, çok bol geliyor sevginize.
Belki dil ile deðil, kalp ile söyleme vakti gelmiþtir.
Sözüm, gerçekten sevenlerin meclisinden dýþarý...

Murat cetin
[font=Verdana]Döne döne durmadan Sen de bir garip oldun Sarhoþ musun DÜNYA[/font]

KaraGözlüm

evet figen cok dogru. hem ne demis zamaninda atalarimiz ? kalpde olmayani dilde söyleme! ;)  paylasimin icin tskler


SensiZ KötüYüm BeteRim
CikMaz SoKagiN BiriyiM
Öksüz KaLdim Yetimim Ben
Sönmü$ aTe$in küLüyÜm
Zindan oLdum HaPisim BeN

delikiz

#13
14 Şub, 2006, 13:46 Son düzenlenme: 14 Şub, 2006, 17:49 delikiz
evet aynen öle kalpten olmadýktan sonra ne önemý var :(

ben tþkr ederým caným:))
[font=Verdana]Döne döne durmadan Sen de bir garip oldun Sarhoþ musun DÜNYA[/font]

By_Kral

Paylaþýmýn için teþekkürler figen ;)

Ne seni unutmak için bir çabam var ne de aþkýmý körükleyen bir rüzgar... Ne seni görmeden durabilecek kadar güçlüyüm ne de görmeye dayanacak kalbim var

.::BY KRAL::.

Yukarı git