İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - efkârdar

1
nese tmm anladým ben yanlýþ yeri boyuyomuþum kova iþaretiyle:D:D:D
2
ya biþe sorucam yapýyorum böle seçtiðim resim yerine sildiðim arka plan ekranda kalýyo seçtiðim resim kayboluyo
3
Anketçe / kadýn erkek eþitmidir
05 Haz, 2009, 21:46

Bence kadýn ve erkek arasýnda dengeli bir eþitlik vardýr. Erkeðin yapa bildikleri, Kadýnýn yapa bildikleri, ama iki cins birleþtikleri zaman mükemmelliðe kavuþurlar. Bu na raðmen bir Kadýn herzaman için Erkeðe göre kutsal bir varlýktýr. Öyleki  hiç babaðð  diye aðlayan bir çocuk gördünüzmü ? Nezaman biryerimize birþey olsa hemen ANAMIZIN adý aðzýmýzdan Çýkýverir.


helal olsun yorum budur iþte.... :lol: :lol: :lol: :lol:
arkadaþlar benim amacým bu konu hakkýnda ne düþündüðünüzdü düelloya girmek deildi :lol:

ama konuyu düelloya çevirenler var
kadýnlara üstün diyenlere þimdi soruyorum
yýllardan beri eþitlenmeye ayný güce kavuþmaya çalýþan sizmisiniz bizmiyiz :lol: :lol: :lol: :lol:
4
1 senedir dinliyorum hiç býkmadým manyak bi þarký
tþk.. sözleri için :lol: :lol:
5
tuttuðunuz takýmý sölüyosunuz ama ne galatasarayýn nede fenerbahçenin þampiyon olma þansý düþük ya sivas yada beþiktaþým
6
Anketçe / kadýn erkek eþitmidir
22 Nis, 2009, 08:12
kadýnlar üstünmüþ
size þimdi cezadan bi þarký armaðan ediyom
FARK VAR
SÝZÝNLE BÝZÝM ARAMIZDA KOCAMAN BÝ FARK VAR:):):):)
7
Anketçe / kadýn erkek eþitmidir
19 Nis, 2009, 00:38
siz kadýnlar yönetebilecek güçte olmadýðýnýz için dünyayý biz erkekler yönetiyoruz üstelik her kadýn senin gibi deðil sizden tek farkýmýz güçlü olmamýs deðil saydýrma bana farklarýda ban yemiyim:lol: :lol: :lol:
8
eyvallah süper... :lol:
9
Anketçe / kadýn erkek eþitmidir
16 Nis, 2009, 19:22

Güçlü kadýnlar da vardýr
aslýnda...
Haaa bir de
*Kontrolsüz güç
güç deðildir....
:) ;))
gücü suratýna doðru bi kontrol ederlerse o zmn güçmüymüþ diilmiymiþ anlarsýn
10
Anketçe / kadýn erkek eþitmidir
14 Nis, 2009, 22:05
kadýnlarmý daha zekidir  :lol: :lol: :lol: :lol:
yarýn hatýrlat gülücem buna
istisnalar var tabi:D:D 
11
Anketçe / en iyi rapci kim sizce
14 Nis, 2009, 22:02
millet herkes 2 þýk iþaretliyebiliyo
12
hayýr
alttaki kiþiselleþtirilebilinenlerdenmisin
13
Oyun / SeNi sEvIyOrUM DesEm Ne DeRsIn?
13 Nis, 2009, 23:18
lavabo ne tarafta???
14
Oyun / SeNi sEvIyOrUM DesEm Ne DeRsIn?
13 Nis, 2009, 23:17
kamera nerde??
15
Oyun / SeNi sEvIyOrUM DesEm Ne DeRsIn?
13 Nis, 2009, 23:16
-seni seviyorum
-çok kritik bi vaka aynýsý bendede olmuþtu