İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - gevramin

1
Oyun / son harften kelime türet....
09 Haz, 2010, 01:31
kanepe
2
tabikii kocamý...
3
Oyun / Ýçimden Bi Ses....
09 Haz, 2010, 01:29
içimden bi ses artýk bu siteye kimsenin uðramadýðýný söylüyor...doðrumudur acaba
4
Oyun / Þu anda ne yapýyorsunuz ?
09 Haz, 2010, 01:29
þuanda siteyi geziyorum...uzun zamandýr yoktum ne var ne yok kontrol ediyorum...
5
bayaðý zaman oldu girmeyeli siteye...ilk zamanlar ne güzel her dakika burdaydým...özlemiþim...derin nerelerde o da girmiyor galiba...
6
uðraþýn için tþekkürler
7
Eski Konular Arþivi / Seni Seviyorum...
02 Mar, 2009, 02:50
ben seni daha çok seviyorum :)
8
pijamalarým
9
Oyun / Þu anda ne yapýyorsunuz ?
02 Mar, 2009, 02:49
uzun zamandýr girmediðim forumda dolaþýyorum
ve bu sa.kimselerin olmadýðýný görüyorum....
10
Oyun / Þimdi Nerde Olmak Ýsterdin ?
02 Mar, 2009, 02:47
sevgilimin yanýnda....
11
Oyun / son harften kelime türet....
02 Mar, 2009, 02:47
klavye
12
aþkým'la(sa:03.00)
13
aklýmda yemek yemek ve uyumak geçiyor........
14
Kadýn Dünyasý / Ýlginç El Ýþleri
02 Mar, 2009, 02:40
gerçekten süperrrrr
15
aklýmdan artýk bilgisayarýn baþýndan kalkmalýmýyým diye düþünüyorum da karar veremiyorum