İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - buloub

1
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
28 May, 2014, 03:46
Derin Bir Nefes Al Þimdi

Derin nefes al þimdi,
Ondan geriye say.
"On" de, yaðmuru izle,
Ýçindeki hüznü yay,
Suskunluðunu gizle.

Derin bir nefes al þimdi,
"Dokuz" de, rüzgâra anlat,
Alsýn, savursun bütün kederi.
"Sekiz" de, baharý tat,
Umut dolsun vücudunun her yeri.

Derin bir nefes al þimdi,
"Yedi" de, sessiz kalma,
Haykýr içindeki her þeyi yýldýzlara.
"Altý" de, dert çoðaltma,
Býrak geceyi saran karanlýklara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Beþ" de, gökyüzüne bak,
Geniþ ufuklarda huzuru ara.
"Dört" de, kanatlarýna tak,
Kuþlarla düþmezsin kara.

Derin bir nefes al þimdi,
"Üç" de, düþüncelere güven,
Sokma hiçbir parçasýný aklýna.
"Ýki" de, duygulara diren,
Katma yüreðinin sað kalanýna.

Derin bir nefes al Sýrrý,
"Bir" de, hatýrla kimdi,
Onsuzken olan kendini.
Kalbine sor þimdi,
Çaresiz kalan seni.
2
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
28 May, 2014, 03:43
Veda

hani o, býrakýp giderken seni;
bu öksüz tavrýný takmayacaktýn?
alnýna koyarken veda buseni,
yüzüme bu türlü bakmayacaktýn?

hani ey gözlerim, bu son vedada,
yolunu kaybeden yolcunun daðda,
birini çaðýrmak için imdada,
yaktýðý ateþi yakmayacaktýn?

gelse de en acý sözler dilime,
uçacak sanýrdým birkaç kelime…
bir alev halinde düþtün elime,
hani ey gözyaþým, akmayacaktý.

Orhan seyfi
3
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
28 May, 2014, 03:40
Kýz çocuðu

kapýlarý çalan benim
kapýlarý birer birer.
gözünüze görünemem
göze görünmez ölüler.

hiroþima'da öleli
oluyor bir on yýl kadar.
yedi yaþýnda bir kýzým,
büyümez ölü çocuklar.

saçlarým tutuþtu önce,
gözlerim yandý kavruldu.
bir avuç kül oluverdim,
külüm havaya savruldu.

benim sizden kendim için
hiçbir þey istediðim yok.
þeker bile yiyemez ki
kâat gibi yanan çocuk.

çalýyorum kapýnýzý,
teyze, amca, bir imza ver.
çocuklar öldürülmesin
þeker de yiyebilsin..

Nazým hikmet
4
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
28 May, 2014, 03:34

"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterime;
kendi kapýmý çalmak zorunda kalmýþtým
içerde olmadýðýmý bile bile!
.................
hatýrla sevgilim,mutlaka sen de hatýrla
o kadar çok kovaladýk ki hayat içerisinde
kendi kendimizi,
mecali kalmadý baþka hayatlarý yakalamaya!

"beni sevmene asla izin vermeyeceðim"
diye yazmýþtýn kapýmdaki not defterine;
bende eklemiþtim altýna:

"aþký dövmek lazým kalbe terbiyesizlik ettiðinde!..

5
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
28 Eyl, 2011, 10:28
YALAN

Diyar diyar çok dolandým
Yollar yalan, iller yalan
Kim ne derse ona kandým
Kullar yalan, diller yalan

Aldandým bir boþ hevese
Ektim, biçtim gül menekþe
Niyaz ettim ay, güneþe
Aylar yalan, yýllar yalan

Gönüllere kondum, göçtüm
Göz yaþýmla dolu içtim
Kendime bir kýlýf biçtim
Kollar yalan, beller yalan

Yaz gelmeden güz tükendi
Bir düþ gördüm tez tükendi
Saz tükendi, söz tükendi
Diller yalan, teller yalan

Esti zaman, her þey bitti
Gençliðimi aldý gitti
Acý poyraz çaldý gitti
Yeller yalan, seller yalan

Altým yalan, üstüm yalan
Köþküm yalan, postum yalan
Güvendiðim dostum yalan
Yalan, yalan hepsi yalan
6
komýiiiiiikkkkkkkkkk

SSK
Benim dumurum klasik SSK dumuru. Kalp ameliyati oldum. 4 ayrapor aldim ve bu 4 ayin sonunda rapor parami almak için fatih ssk'ya gittim. Klasik bir sekilde eksik evraklari parti parti söyledikleri için 3 gün ugrastim ve büyük gün geldi. param hesaplaniyor. bankodayim sorular geldi.
-hastanede yattin mi?
-heralde abi dedim henüz evlerde kalp ameliyati yapamiyorlarmis.
hiç yorum yapmadi 2. soruya geçti.
- Çiktinmi peki?? ve ben dumur..
-hayir hala aksamlari isten sonra yatmaya hastaneye gidiyorum..
ve kafami duvarlara vuracak soru geldi. espiri bile anlamaktan aciz bu adam sordu:
-istanbul'da kimsen yok mu yav. niye hastanede kaliyorsun ki hala….

Þöför
Malum servis söförümüz sýkýþan trafikte haraket edemez halde beklerken (gayetde hakliydi çünkü önündeki arabalar kuyruk olmustu) arkadan kornaya abanan araç sahibine camdan sarkarak "pokemon'muyum lan ben arabalarin üzerinden uçayim" diye bagirarak tüm servisi yere yikmisti

Sigorta
kadin: merhaba ben kredi kartinizla kopek almistim…
yetkili:evet efendim?…
kadin:bu kopegin kulaklari duymuyor. acaba sigorta kapsamina giriyor mu?
yetkili: ben bi team leaderima danisiyim!!!!…

Tebeþir
Ders yine kalkülüs. hoca büyük bi sevkle anlatiyo. tamamen konuya konsantre olmus. ama tebesirinin ufacik kaldigini farkediyo. uyuklayan bi öðrenciye
- "e hadi çýk tebeþir bul yan siniftan" diyo.
çocuk çikiyo harbiden. ama yan sinif diye ayni amfiye diðer kapidan giriyo ve yine bizim hocaya
-"hocam yan siniftan tebeþir istiyolar" diyo.
hoca da derse konsantre ya,
-"ya ben de az önce bi öðrenci gönderdim alsin diye. bizde de yok" diyo.
cocuk da
-"haa taam" diyip çikiyo. sonra diger kapidan tekrar girip
-"yokmus hocam. aa nasi yani ya"
diyince hoca da öðrenci de durumu çakýyolar. inanilmaz ama gerçek.

Taksici
Bir gün Bakirköy-Taksim dolmusuna binmistim. Aracýn ön konsoluna harfli sticker'larla sunlar yazilmisti: TÜRK SOFÖRÜ EN IÇTEN DUYGULARIN INSANIDIR E, ne var ki bunda, demeyin; devamini okuyun: KEMAL ATATÜRK !!

Mail
Adamýn biri yeni ulaþtýðý otele kaydýný yaptýrýr. Odasýna girdiðinde masada bir bilgisayar görürür ve karýsýna e-mail atmaya karar verir. Fakat yazdýðý mesajý farkýnda olmadan yanlýþ bir adrese gönderir…. Tam bu sýrada farklý bir yerde kadýn, kocasýnýn cenaze töreninden evine yeni dönmüþtür ve bilgisayarýndaki maili görür, arkadaþlarýndan geldiðini düþündüðü maili okuyunca olduðu yere yýðýlýp kalýr. Odaya giren annesi yerde yatan kýzýný ve ekrandaki mesajý görür.
Kime : Sevgili karýma
Konu : Yeni ulaþtým.
Tarih : 16 Mayýs 2004
Benden haber aldýðýna þaþýracaðýndan eminim. Burada bilgisayar var ve sevdiklerimize e-mail gönderebiliyoruz. Buraya yeni ulaþtým ve kaydýmý yaptýrdým. Herþey yarýn senin buraya geleceðini düþünülerek hazýrlanmýþ.Seninle buluþmayý dört gözle bekliyorum. Umarým benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin.
Not : Burasý çok sýcak.

Þifre
-iyi günler, hosgeldiniz, nasil yardimci olabilirim?
-para çekemiyorum ben…
-sifrenizi yanliþ giriyormuþsunuz destur bey
-sifremi?,benim sifrem hep aynidir,istanbulun kurtuluþu….
-bana söylemeyin lütfen sifreyi efendim.
-heh,tamam hatirladim,1956!!!
-efendim o istanbulun kurtuluþu deðil ama…
-ya kaçti istanbulun kurtulusu?
-efendim ben malesef söyleyemem bunu size.
-niye sendemi bilmiyosun?..
-biliyorum ama güvenlik açisindan benim sifreyi bilmemem gerekiyor.
-ben sana sifreyi sormuyorum ki! istanbulun kurtuluþunu soruyorum.
-evet,ama………

Uçak
Lisedeyiz…Geometri dersi… Ders kaynasin diye yapmadigimiz karaktersizlik yok. Hoca tahtaya sekil çizerken, okulun bayagi yakinindan bir savaþ uçaðý geçti. Bizden biri:
- Aaa hocam uçak geçiyo!
Hocamizdan cevap:
- Elleme geçsin!!!
Sinif komple kisa devre…

Seyyar Satýcý
Seyyar saticinin biri Anadol pikabiyla biseyler satmak için megafonuyla gürültülü bir sekilde baðarmaktadir:
- Domates, biber, patlican…
Arkadan trafik polisi:
-Seyyar satici kenara çek!
Satici: - Annaþýldi tamam!

Printer
- ya benim bu printer çalimiyor yenide aldim
-yardimci olalim efendim
-tamam -bilgisayariniz printeri goruyormu efendim(bilgisayara tanimli olup olmadiðini sormaya çalisiyorum )
-evet karþý karþýyalar

Printer 2
Sene 1992, üniversite yillari. Anneannemin hac parasiyla zar zor bir bilgisayar kapatmisiz ama printer'a para kalmamis. Aksam vakti printer'i olan bir arkadasa gidip aleti ödünç aldim, eve dönüp proje çýktýsý alacaðým.Ankara'da her kýþ olduðu gibi yerler yine buz.Kayýp düþer de alete bir zarar veririm korkusuyla bir taksiye bindim. Daha iki dakka olmadan polis çevirdi,taksici kenara çekti, sonra arabadan indi, kimligini gösterdi. Ben kucagimdaki cihazin inmemek için uygun bir bahane oldugu düsüncesiyle elde kimlik arabada bekledim.Polis abi geldi, kapiyi açti, ve aramizda söyle bir diyalog geçti:
- O ne len ööle?
- Printer - (yanindaki öteki polise dönerek)Ecnebi oolum bu.
Sonra gülümseyerek kapiyi kapatti,güle güle manasina ikisi birden el salladilar, tekrar yola koyulduk. 500 metre kadar gittikten sonra þöför gene kenara çekti, çünkü gülmekten arabayi kullanamiyordu.

Polis
Simdi arkadasimla Taksim'de takiliyoruz bi adam aglayan cocugunu susturmaya çalisiyor. Yanda da bi polis var; sonra adam çocuga dedi ki
-Sus yoksa seni polise veririm.
Yandaki polis de bi dellendi ;
-Lan gerizekalý biz adam mi yiyoruz da bize veriyon cocugu?

Polis telsizleri
- 5443 Merkez : Cemal Gursel caddesi'nde supheli bir paket var.
- Anlaþildi, çevre güvenligini alin uzman gönderiyorum.
- Merkez uzman ekibe gerek kalmadi, paket bos.
- Bos oldugunu nasil anladiniz.
- Efendim uzerinden kamyon gecti.
Merkez ekiplerden sirayla mevkii ve yol durumu hakkinda bilgi aliyor :
- 5945 Merkez : Hava yagisli, zemin kuru, yolda kalan arac yok.
- Merkez 5945 : Hava yagisliysa zemin nasil kuru oluyor?
- Anonsu yaparken tunelden geciyorduk
- Merkez 4818 : Arac alkollu mu?
- Olumsuz efendim, dizelmiþ.

Orta Kapý
Rumeli - Hisarustu otobusuyle Taksim'e dogru gidiyoruz. Adamin biri Besiktas dolaylarinda gayet aceleci bir tavirla
-"Kaptan orta kapiyi rica edebilir miyim?".
Bizim sofor olaya hakim:
-"Tabi abi ayip ettin. Al gotur. Senden kiymetli mi?

Müþteri Hizmetleri
-meraba ben batur nasil yardimci olabilirim?
-benim telefonda bi problem var yönlendirmeynen ilgili…
-peki ilk önce telefonunuzun "menü' tusuna sonra da "5" tusuna basin…
-evet… tamam…
-ekran da ne var simdi?
-show tv… -???

Mükemmel Yer
Olayimiz Sariyer Taksim minibuslerinde gecmekte… Kravatli,duzgun giyimli bir adam inmek icin ayaga kalkar:
- Sofor bey. Mukemmel bir yerde inebilir miyim? (Herkes kopar) Minibus saga yanasir. Sofor:
- Tabi buyrun. Size layik degil ama… (Bu sefer herkes daha beter kopar)

Minibüs Yolculuðu
Okula ulasmak için, Besiktas Akaretler'den Sarýyer minibüsüne biniyorum. Epey bosça olan minibüse, orta yaslarda bir abi biniyor ve benim gibi en öndeki üçlü koltuga, yanýma oturuyor. Az sonra cebinden cüzdaný çýkarmak için hafifçe ayaga kalkan abimiz, minibüsçünün ani freni ile kafasýný sert bir sekilde minibüslerde motor kabini üzerinde bulunan tahta para kutusuna çarpýyor. Ebleh bir bakisla yerine oturan abide bir kýsa devre olmus olacak ki, parayý minibüsçüye uzatýyor ve:
- Bi kýsa camel versene!


Maddenin 3 Hali
Olay, bir arkadasimin annesinin gözetmen olarak bulundugu ilkokulu disardan bitirme sinavlarindan birinde gerçeklesiyor. Disardan bitirme sinavi ya, yagli bagli adamlar da var sinavda. Gözetmenler sinav sirasinda siralarin arasinda dolasiyorlar. Tam o sirada gözetmen bakiyor, adamin biri sorularin hiçbirine cevap verememis;aciyor adama. "Maddenin üç halini yaziniz" sorusunu parmagiyla isaret ediyor ve adamin kulagina egilip cevabi fisildiyor: "kati,sivi, gaz." Sinav kurulunu dumura ugratan an cevap kagitlari okunurken gerçeklesiyor. Sorunun cevabi, kagitlarin birinde aynen söyle yer aliyor:Katir, sigir, kaz
7
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
08 Haz, 2009, 23:02
Kýymetini bil

Gerektiði kadar sevilmeli sevgili ve gerektiði kadar verilmeli deðer..
Aþk bilmecesinin en kýsa sözcüðüdür "acý"..
Ya çekersin uzun uzadýya sancýsýný...
Ya da acý vererek sevgiliye,çýkartýrsýn acýsýný..
Kýyamadým...!
Sözcükler dizildi boðazýma bir bir..
Söylemek istedim,söyleyemedim..
Kýyamadým kýymetlim...!
Yutkundum...
Yutamadým...
Nefesimi zorlayan yerde,tam orda iþte
,kala kaldý sana dair söyleyeceðim tüm sözler..
Ya haykýrmalýyým tüm gücümle kulaðýna,ya boðulmalýyým sessizce.."
Artýk saat ayrýlýðý vururken..
Bu kadar mý hýzlý kovalardý akrebi yelkovan..
Bu kadar mý sona hýzlý yaklaþacaktýk..
Bir "elveda" sözcüðü can çekiþiyor dilimde...
Bir çýksa aðzýmdan,kendime gelecek tüm yaþamým..
"Sen" den ibaretti her þey..
"Sen" den sonrasý bir adým sessizlik..
"Sen" den öncesi koca bir çýðlýk..
Kýymetlim...!
"Hoþçakal" ýmý býrakýyorum yüreðine usulca..

Kýymetini bil..!
8
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
08 Haz, 2009, 23:00
Ben gidiyorum

Dünyalarý etrafýnda döndürmek isteyen bir kalbi bilerek isteyemezdim.
Kendimden ve senden habersiz "bir tanem" olmuþtun sen...
Öyle ya;
Sen bir taneydin;
Eþin benzerin yoktu yeryüzünde,
Yoktu Sen Kadar Güzel Güleni!

Ne kadar gerçeksen o kadar yalandýn...
Ve ben her seferinde en baþtan baþladým...
Yeniden bir sondayým ama bu kez yeniden baþlayacak gücüm yok...
Ben senden vazgeçmek istiyorum!

Herkes gibi biri olmaný ya da hiç kimse olmaný istiyorum...
Sesini duymak için telefonlara sarýlmaktan vazgeçmek,
ismini duyduðumda içimin titreyip,
gözlerimin dolmasýndan kurtulmak istiyorum...
Senin benim için herhangi biri olman ne kadar zor bir bilsen...
Zaten kolay olan ne vardý ki benim için;
Sanki seni öldürmemle sevmem arasýnda hiçbir fark yoktu....
Ve ben hep sevgim yüzünden cezalýydým...
Hiç sonu olmayan bir yolda seninle yürümek,
yeni çýkan filmleri birlikte izlemek,
saatlerce sana sarýlý kalmak,
sadece ama sadece bir kez olsun sana sarýlýp uyumak,
bir sabah gözlerimi açtýðýmda yanýmda seni bulmak isterken,
sen sevgimle utanmamý saðladýðýn için galiba gerçekten "bir taneydin"!

Ýþte bu yüzden imkansýzlýðýna hep inandým!
Ben yalnýz kalýp seni düþünmeyi deli gibi sever olduðumda,
sen benim her þeyim olduðunda,
ben senin için hiç yoktum...
Bu yüzden yalnýzlýklarým, aðlamalarým,
özlemlerim canýný hiç acýtmadý.
Benim tarafýmdan sevilmek belki de hayatýnda önemseyeceðin en son þeydi...

Keþke kendi dünyamda bir zamanlar seni sevdiðimden hiç bahsetmeseydim
Sen beni hiç sevmedin!
Ben Seni Seviyorum dediðimde Seni Seviyordum!
Ben Seni Özlüyorum dediðimde Seni Özlüyordum.
Ben Senin Ýçin Ölürüm Dediðimde ben senin özleminden zaten ölüyordum...

Ve Ben Simdi Senin Hayatýndan Gidiyorum!

Ben Kaybettim...
Sen Kazandýn!
Artýk sesimi duymayacaksýn...

Sana sýmsýký sarýlmak istiyordum,
kokunu içime yýllarca bana yetecek kadar çekerek,
sana sýmsýký sarýlmak istiyordum...
Gelmedin!

Gelsen yapabilir miydim bilmiyorum...
Ben artýk gidiyorum…
9
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 23:03
''SÝTEM''


Zorlama kendini veda etmeye
Zorlama gözünden yaslar dökmeye
Mecbur degilsin birsey demeye
Hiç bir sey demeden gidebilirsin..Zannetme ki hersey bitti sevdigim;
Birgün yeserecek su sararmis yapraklar.
Ve bundan sonra kim severse dünyada;
Seni ve beni hatirlayacaklarZamanlar kalles simdi, hersey artik bir oyun
Manzaralar hüzünlü insanlar aglamakli
Bir aksam getir bana, gizlice ve en sakli
Saatleri birer birer dudaklarinda sunZalimsin diyemem az gelir sana
Bana karlar yagar yaz gelir sana
Derdinden ölsem de naz gelir sana
Yoluma sen çiktin bir sen eksiktinYüreginin çöllerine,
Nehir oldum inanmadin.
Saçlarinin tellerine,
Esir oldum inanmadin.
Inanmadin ne yapayim,
Sensizlikmis senden payim.
Sevdim seni inanmadin.Yorgunum yillardir hep beklemekten
Yorgunum gönlüme sabir ekmekten
Kurtar artik beni hasret çekmekten
Bir ömür boyunca sevecegim ol.Yorgun bir hasretle dönersen bir gün
Beni burda degil kalbinde ara! ..
Ne kadar yikilmis olsan da o gün
Beni bende degil kendinde ara! ..
Yolumuz bu kadarmis be kahve gözlüm
Artik
Tersine akan bir nehir gibi
Yikilmis bir sehir gibi
Suya yazilmis bir siir gibi
Adimi unut
Yalnizligin boslugunda
Sensizligin sonrasinda
Bil ki
Bes para etmiyor umutYoksullara çul olurdum
Her sevene kul olurdum
Elimde ask bayraklari
Yasaklardim yasaklari
Ben olsam ah ben olsam...
Yoklugun sirtima saplandi bir biçak gibi
Akitir tasa, topraga kanimi
Dünya seninle aydinlik ve güzeldi
Simdi bin günes dogsa götürmez karanligimiYitirdim umut kirintilarimi
Sevgimi, nesemi, bütün varimi
Çaresiz bir yoklugun içindeyim
Gömdüm içime yikintilarimi
Ariyor bir yarim öbür yarimiYirtilmis olsa da resimlerimiz
Yabanci olsa da isimlerimiz
Nefrete dönse de sevgilerimiz
Yine de o aska saygi duymali
Sevenler her zaman bir dost kalmali..
Yillardir içimde bir çocuk aglar
Iste hep bu yüzden islak gözlerim
Sen de çekip gitme dayanamam yar
Öyle tas degilim sandigin kadar
Benim de içimde yikilir daðlar..........
10
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:57
BÝR TEK SEN VARSIN


Yýldýzlar gökyüzünün tavanýna asýlmýþ
Ansýzýn yanýp sönen birer mum ýþýðý
Aðaçlar topraðýn kara baðrýndan fýrlamýþ
Zamansýz rüzgarlarla sallatýrlar beþiði

Doyumsuz aþkýnla aylar var ki kalbimdesin
Seni ne kadar çok sevdiðimi bilmelisin
Boþ sözlere aldýrma eller ne derse desin
Seven kalpler yaþatacak aþklarla aþýðý

Bir tek sen varsýn benim için özlem doluyum
Beklentim son bulsun artýk bana gel bebeðim
Öyle büyük olsun ki aþkýn hayret edeyim
Aþkýn yanýnda sönük kalsýn güneþ ýþýðý
11
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:55
Yalnýzlýk


Ne kimse beni sevdi
ne de ben kimseyi
beni seven tek þey yalnýzlýktý
benim sevdiðim tek þey ise yine yalnýzlýk oldu.
ben yalnýzlýðý görüyorum yalnýzlýðý duyuyorum
alýþmýþým ondan bir türlü vazgeçemiyorum
sevgilimi,dostmu,aþkmý onlarda ne
sen bana yalnýzlýðý sor
karanlýk uykusuz geceleri
sessiz sokaklarý,yalnýz kaldýrýmlarý
gül bulamayan bülbülün feryadýný sor
dað çiçeðinin boynunu büküp aðlayýþýný
yaðmura bile dur diyen gözyaþlarýmý sor
hiç bitmeyen yalnýzlýk þarkýlarýný
aydýnlýða kapanan kapýlarý kuruyan baðlarý
hep hayalini kurduðum taze taze baharlarý sor
sen bana yalnýzlýðý sor,yalnýzlýðý sor
ben sadece onu görür,onu duyar,onu bilirim.
þimdi ben sana soruyorum
sevgili nedir ? dost nedir ? aþk nedir ?
gülen gözleri seven kalpleri anlatýrmýsýn bana
azýcýk umut azýcýk sevgi verebilirmisin bana
kuruyan baðlarýma yaðmur olup yaðarmýsýn
bir tutam sevgi için akan gözyaþlarýmý durdurabilirmisin
yalnýzlýðý ta kalbinin ortasýnýdan vurabilirmisin
beni tekrar hayata döndürüp baharý yaþattýrabilirmisin
o taze gül kokan saçlarýný okþasam
ellerini ellerimle tutsam
gözlerimi gözlerinde buluþtursam
sýký sýkýya boynuna sarýlsam kýzarmýsýn bana
son olarak seni seviyorum desem inanýrmýsýn bana
sende severmisin beni...
12
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:52
BÖYLE SEVDÝM SENÝ


ben seni kocaman bir yürekle sevdim.gözlerim deðil,yüreðimdi seni gören.sen damarlarýmdaki kana karýþýp,geldin oturdun yüreðime.bir baþka yerde olamazdýn zaten.sen,benim endeðerli yerimde,yüreðimde olmalýydýn,orada kalmalýydýn.bir tek aþka evsahipliði yapan bu yürek,ilk kez bu kadar kolay kabullendi seni.herhangi bir konuk deðildin artýk.bu yüzden ne aðýrlama faslý vardý,nede uðurlama.o yüreðin gerçek sahibiydin.ben dört mevsim baharý yaþadým seninle.çiçek açtýn yüreðimde.gökkuþaðý zayýf kaldý,senin renklerin karþýsýnda.taze bir yaprak gibi yeþildin.üzerine çið taneleri düþmüþ sarý güldün.kýrmýzýydýn bir ateþ gibi.ve maviydin.en çok bu renkle anmak istiyorum seni mavilim benim.denize tutkundum denizi sensiz seni denizsiz düþünemedimseni severken dünyayýda sevdim ben,insanlarýda kendime bile dar gelirken içinde her kese yer olan bir hayýtýn sahibiyim artýk.en kýzgýn en tahamülsüz olduðum anlarda bile,seni düþünmek yetti bana.içimdeki sevinç yüzüme yansýdý,güldüm.beni böylesine güldüren senin sevgindi ve ben içten gülüþün nedemek olduðunu,nasýl güzel biþey olduðunu anladým seninle.her þeye raðmen sevdim seni koca bi kente,koca bi ülkeye kafa tutabilirdim.sen elimden tutuðun zaman,patlamaya hazýr bi volkan gibi hisederim kendimi buna eminim .sana ulaþmamý engelliyecek her þeyi eritirdim,kül ederdim. sana ulaþtýðýmda ise sakin bi göle dönüþürdüm.ve o göle birtek sen gire bilirdin.her halin çekti beni.gülmeni,kýzmaný,þaþkýnlýðýný,saflý- ðýný,kurnazlýðýný,çocukluðunu,olgunluðun- u sevdim senin.sesinide sevdim suskunluðunuda.küçük oyunlarýný,kaprislerini,sitemlerini ve korkularýný sevdim,seni severken yorulmadým.çünkü sen yaþam kaynaðýydýn.her gün yenilendim.seninle çoðaldým,büyüdüm.eksik kalan neyim varsa tamamladýn.ölmeyecektim çünkü sen ölmezliðin ta kendisiydin.
SEVDÝM ÝÞTE ÖTESÝ YOK
13
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:50
Aðlamak Ýçin Gözden Yaþ mý Akmalý?


Aðlamak için gözden yaþ mý akmalý?
Dudaklar gülerken, insan aðlayamaz mý?
Sevmek için güzele mi bakmalý?
Çirkin bir tende güzel bir ruh, kalbi baðlayamaz mý?
Hasret; özlenenden uzak mý kalmaktýr?
Özlenen yakýndayken hicran duyulamaz mý?
Hýrsýzlýk; para, malmý çalmaktýr?
Saadet çalmak, hýrsýzlýk olamaz mý?
Solmasý için gülü dalýndan mý koparmalý?
Pembe bir gonca iken gül dalýnda solmaz mý?
Öldürmek için silah, hançer mý olmalý?
Saçlar bað, gözler silah, gülüþ, kurþun olamaz mý?
14
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:46
Yeniden mi?


Kalbindeki her ne ise;
Iþýk olup gözlerinden yansýyor da,
Harf harf kaleminden damlýyor da,
Neden sese bürünüp dudaklarýndan dökülmüyor?
Neden ellerin ateþ olup da, ellerimde sönmüyor?

Gözünden yansýyan ve kaleminden damlayan,
Sevgi ise, boðazýnda boðulan ne?
Ellerin ellerimde iken buz kesip de,
Parça parça yerlere dökülen ne?

Kendine güven mi? Kendine güvenin verdiði,
Kendin merkezlilik, sevene efendilik mi?
Belki de ardýna çekildiðin çin Seddi mi?
Yeniden mi?Vuslat Sekmen
15
Þiirler / ÞÝÝR TADINDA KALIN
01 Haz, 2009, 22:36
Anlatmak Ýmkansiz senÝTarifi zor,
Kelimeler yetersiz,
Dünya küçük,
Anlatmasý imkânsýz seni...
Canýmdan can, kanýmdan kan
Ruhumun bedeni gibisin...
Öyle bir þeysin iþte.
Sen benim herþeyimsin.
Anlatmak imkânsýz seni...
Bedenimin bütün hücrelerine kazýdým ismini
Ölümlerden ölüm bile ayýramaz beni senden.
Kalbimin en olmadýk yerindesin,
Hayatýmýn tam ortasýnda...
Öyle bir þeysin iþte.
Anlatmasý imkânsýz seni...
Düþünürken seni hayat duruyor,
Gözlerin gözlerime deðdiði an
Kýyamet kopuyor içimde.
Ve sana bakmak hayatýmýn anlamýdýr.
Öyle bir þeysin iþte
Anlatmak imkânsýz seni...
Seni tanýdýðým gündü doðum günüm
Ve seninle geçirdiðim her gündür
Hayatýmýn en güzel günü.
Hayatýmýn en muhteþem anýdýr
Düþündüðüm an seni.
Öyle bir þeysin iþte.
Anlatmak imkânsýz seni…
Rüyalarýmda gördüðüm en müthiþ þeysin.
Düþlerimi süsleyensin.
Hayatýmýn tek anlamýsýn.
Ýnan bana sevgili;
Sen yoksan ben hiç yokum.
Öyle bir þeysin iþte.
Anlatmak imkânsýz seni...
Þimdi bu imkânsýzlýðýn içinde
Sana tek bir þey söylüyorum:
Seni seviyorum...
Ýyi ki varsýn...
Hayatýmýn tek anlamýsýn.
Öyle bir þeysin iþte...
Anlatmak imkânsýz seni...